dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 105: Paketimi, transporti, magazinimi dhe ruajtja e mostrave
Anglisht
Publikuar 
06.11.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 206: Mbledhja, trajtimi dhe ruajtja e dherave në kushte aerobike për vlerësimin e proceseve mikrobiologjike, biomasës dhe diversitetit në laborator
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 107: Regjistrimi dhe raportimi
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
133 fq.
PDF
7497 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 104: Strategjitë
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 102: Përzgjedhja dhe zbatimi i teknikave të marrjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
10.09.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës - Pjesa 101: Kuadri për përgatitjen dhe zbatimin e planit të marrjes së mostrës
Anglisht
Publikuar 
26.11.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kërkim gjeoteknik dhe prova - Identifikimi dhe klasifikimi i dherave - Pjesa 2: Parimet për një klasifikim (ISO 14688-2:2017)
Anglisht
Publikuar 
26.11.2018 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Kërkim gjeoteknik dhe prova - Identifikimi dhe klasifikimi i dherave - Pjesa 1: Identifikimi dhe përshkrimi (ISO 14688-1:2017)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2016 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Cilësia e tokës - Udhëzim mbi procedurat e filtrimit për të dhëna kimike pasuese dhe testimi ekotoksikologjik i dherave dhe materialeve të tyre (ISO 18772:2008)
Anglisht
Publikuar 
29.04.2016 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës për vertebrorët e tokës - Pjesa 6: Udhëzim mbi hartimin e programeve të marrjes së mostrës me vertebrorët e tokës (ISO 23611-6:2012)
Anglisht
Publikuar 
29.04.2016 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e tokës - Matja e stabilitetit (qëndrueshmërisë) së agregatëve të tokës duke iu nënshtruar veprimtarisë së ujit (ISO 10930:2012)
Anglisht
Publikuar 
29.04.2016 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e tokës - Marrja e mostrës për vertebrorët e tokës - Pjesa 5: Marrja e mostrës dhe ekstraktimi i makrojovertebrorëve të tokës (ISO 23611-5:2011)
Anglisht
Publikuar 
09.06.2015 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Llumra, biombeturina të trajtuara dhe toka - Udhëzim për paratrajtimin e mostrave
Anglisht
Publikuar 
27.09.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e tokës - Udhëzues mbi ruajtjen e afat-gjatë dhe afat -shkurtër të mostrave të tokës
Anglisht
Publikuar 
27.09.2012 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e tokës - Përgatitja e mostrave laboratorike nga mostrat me përmasa të mëdha
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e tokës - Parametrat për modelimin gjeokimik të filtrimit dhe specifikimet e përbërsve në tokë dhe në materialet e tyre - Pjesa 1 :Ekstraktimi i oksideve dhe hidroksideve amorfe të hekurit me acid absorbik (ISO 12782-1:2012)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e tokës - Parametrat për modelimin gjeokimik të filtrimit dhe specifikimet e përbërsve në tokë dhe në materialet e tyre - Pjesa 2: Ekstraktimi i oksideve dhe hidroksideve kristalore të hekurit me ditionit (ISO 12782-2:2012)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e tokës - Parametrat për modelimin gjeokimik të filtrimit dhe specifikimet e përbërsve në tokë dhe në materialet e tyre - Pjesa 3: Ekstraktimi i oksideve dhe hidroksideve të aluminit me oksalat amoni/acid oksalik (ISO 12782-3:2012)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Cilësia e tokës - Parametrat për modelimin gjeokimik të filtrimit dhe specifikimet e përbërsve në tokë dhe në materialet e tyre - Pjesa 4: Ekstraktimi i substancave humike nga mostrat e ngurta (ISO 12782-4:2012)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e tokës - Parametrat për modelimin gjeokimik të filtrimit dhe specifikimet e përbërsve në tokë dhe në materialet e tyre - Pjesa 5 : Ekstraktimi i substancave humike nga mostrat e ujore (ISO 12782-5:2012)

41 të gjetura, faqe 1 nga 3        1 | 2 | 3