dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 32
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Parandalimi i krimit - Planifikimi dhe projektimi i ndërtesave urbane - Pjesa 2: Planifikimi urban
Anglisht
Publikuar 
27.06.2013 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Parandalimi i krimit - Planifikimi urban dhe projektimi ndërtesave - Pjesa 5: Stacione karburanti
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Parandalimi i krimit - Planifikimi dhe projektimi i ndërtesave urbane - Pjesa 7: Projektimin dhe menaxhimin i pajisjeve të transportit publik
Anglisht
Publikuar 
27.06.2013 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Parandalimi i krimit - Planifikimi urban dhe projektimi ndërtesave - Pjesa 8: Mbrojtja e ndërtesave dhe objekteve kundër sulmeve kriminale me automjete
Anglisht
Publikuar 
26.04.2016 
112 fq.
PDF
7021 lek 
Mbrojtja rrethuese - Metodologjia e klasifikimit të performancës
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Parandalimi i krimit - Planifikimi dhe projektimi i ndërtesave urbane - Pjesa 3: Vendbanimet
Anglisht
Publikuar 
27.05.2011 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Parandalimi i krimit - Planifikim dhe projektimi urban - Pjesa 4: Dyqane dhe Zyra
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Siguria qytetare dhe shoqërore - Udhëzues për menaxhimin e sigurisë në mjediset e kujdesit shëndetësor
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria shoqërore dhe qytetare - Udhëzim për sigurinë e materialeve të rrezikshme (CBRNE) në objektet e kujdesit shëndetësor
Anglisht
Publikuar 
30.09.2013 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e alarmit - Sistemet e mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve dhe grabitjeve - Pjesa 11: Pajisjet e mbrojtjes ndaj grabitjeve
Anglisht
Publikuar 
23.09.2014 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Sistemet e alarmit - Sistemet e mbrojtjes ndaj ndërhyrjeve dhe grabitjeve - Pjesa 11: Pajisje të mbrojtjes ndaj grabitjeve
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemet e alarmit — Sistemet e futjes (intruzionit) dhe të bllokimit — Pjesa 2-3: Kërkesat për detektorët me mikrovalë
Anglisht
Shfuqizuar 
30.01.2009 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e alarmit - Sistemet e alarmit kundër futjes dhe bllokimit - Pjesa 7: Udhëzime për zbatim
Anglisht
Publikuar 
30.09.2011 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e alarmit - Sistemet e mbrojtjes nga ndërhyrja dhe vjedhja - Pjesa 7: Udhëzime për zbatim
Anglisht
Shfuqizuar 
28.08.2008 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e alarmit - Sistemet për futjen me forcë - Pjesa 2 - 5: Kërkesat për dedektorët pasivë të kombinuar me rreze infra të kuqe dhe me ultratinguj
Anglisht
Shfuqizuar 
28.08.2008 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet e alarmit — Sistemet e futjes (intruzionit) —Pjesa 2-6: Kërkesat për kontaktet e hapura (magnetike)
Anglisht
Shfuqizuar 
28.08.2008 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e alarmit - Sistemet e intruzionit (hyrjes) - Pjesa 3:Pajisjet për kontrollin dhe tregimin
Anglisht
Shfuqizuar 
28.08.2008 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Sistemet e alarmit — Sistemet e futjes(intruzionit) dhe bllokimit —Pjesa 4: Pajisjet paralajmëruese
Anglisht
Shfuqizuar 
18.11.2008 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet e alarmit - Sistemet e intruzionit (hyrjes) - Pjesa 7: Udhëzime për zbatimin
Anglisht
Publikuar 
09.12.2011 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Njësitë e magazinimit të sigurtë - Klasifikimi dhe metodat e provës për rezistencën ndaj zjarrit - Pjesa 1: Rafte zjarrduruese

87 të gjetura, faqe 1 nga 5        1 | 2 | 3 | 4 | 5