dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
23.12.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Anije dhe teknologji detare - Udhëzime për matjen, vlerësimin dhe raportimin e lëkundjeve që ndikojnë në komoditetin në anije të veçanta
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Reagimi e njeriut ndaj dridhjeve - Udhëzimi dhe terminologjia për instrumentat dhe pajisjet për vlerësimin e ekspozimit ditor të dridhjeve në vendin e punës sipas kërkesave të shëndetit dhe sigurisë (ISO/TR 19664:2017)
Anglisht
Shfuqizuar 
22.07.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Vibrimet dhe goditjet mekanike - Vibrimet e ndërtesave - Udhëzues për matjen e vibrimeve dhe vlerësimin e efekteve të tyre në ndërtesa ISO 4866: 199O(E)
Anglisht
Publikuar 
22.07.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Vibrime dhe goditje mekanike - Vibrimet e strukturave - Udhëzime për matjen e vibrimeve dhe vlerësimin e ndikimeve të tyre në struktura
Anglisht
Publikuar 
26.09.2016 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Metoda prove për filtrat e vajit lubrifikues me rrjedhje të plotë për motorët me djegie të brendshme - Pjesa 7: Prova e lodhjes nga dridhjet
Anglisht
Publikuar 
26.09.2016 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Dridhje mekanike - Vlerësimi i dridhjeve të makinës sipas matjeve në boshtet rrotulluese - Pjesa 5: Komplete makinash në stacionet e pompimit dhe të gjenerimit të energjisë hidraulike
Anglisht
Publikuar 
26.09.2016 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Dridhje mekanike - Vlerësimi i dridhjeve të makinës sipas matjeve në boshtet rrotulluese - Pjesa 2: Turbinat e avullit me bazë në tokë dhe gjeneratorët me fuqi më të madhe se 50 MW me shpejtësi normale pune 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min dhe 3 600 r/min
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Vibrimi mekanik, goditja dhe monitorimi i gjëndjes - Fjalori
Anglisht
Publikuar 
23.04.2014 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Siguria e makinerisë - Kërkesat për hartimin e neneve për dridhjen në standardet e sigurisë
Anglisht
Publikuar 
23.05.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Kodi i pranimit për rrotat e dhëmbëzuara - Pjesa 2: Përcaktimi i vibrimeve mekanike të kutise se shpejtesise gjate proves se pranimit
Anglisht
Publikuar 
12.04.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Vibrimet mekanike - Profilet e sipërfaqeve rrugore - Raportimi i të dhënave të matjes
Anglisht
Publikuar 
22.12.2009 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Provat pa shkatërrim - Emetimi akustik - Kontrolli i pajisjes metalike nën presion gjatë testimit provë - Vendndodhja e zonës së burimeve AE
Anglisht
Publikuar 
13.02.2009 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Vibrimi mekanik dhe goditja - Izolimi i vibrimit të makinave - Informacion për zbatimin e izolimit të burimit
Anglisht
Publikuar 
28.01.2008 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Vibrimi i tërë trupit - Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit - Pjesa 2: Masat parandaluese në vendin e punës
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sisteme që gjenerojnë vibrim dhe goditje - Fjalori
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Vibrim mekanik - Vibrimi i makinerive rrotulluese të pajisura me kushineta magnetike active - Pjesa 1: Fjalori
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Monitorimi i kushteve dhe diagnostikimet e makinave - Fjalori
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Vibrim dhe goditje - Fjalori
Anglisht
Publikuar 
31.01.2007 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Vibrimi i tërë trupit - Udhëzime për zvogëlimin e rreziqeve të vibrimit - Pjesa 1: Metodat teknike të projektimit të makinerisë
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Vibrimi dhe goditja mekanike - Vibrimi i strukturave të qëndrueshme - Kërkesat specifike për menaxhimin e cilësisë në matjen dhe vlerësimin e vibrimit

26 të gjetura, faqe 1 nga 2        1 | 2