dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 2: Parimet, pajisjet dhe mostrat
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e rrjedhjes - Metoda e gazit gjurmues
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova termografike me rreze infra të kuqe - Parime të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 4: Kualifikimi
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e rrjedhjes - Kalibrimi i rrjedhjeve referuese për gazrat
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 1: Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Termografia me rreze infra të kuqe - Pjesa 1: Karakteristikat e sistemit dhe pajisjeve
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 3: Veprimi dhe interpretimi
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e automatizuar me ultratinguj - Përzgjedhja dhe aplikimi i sistemeve
Anglisht
Publikuar 
11.05.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Prova pa shkatërrim - Matja e trashësisë me ultratinguj
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Prova pa shkatërrim – Prova penetruese - Fotot e referencës dhe masat e treguesve
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Prova pa shkatërrim - Karakterizimi dhe verifikimi i pajisjes së serisë fazore ultrasonike - Pjesa 2: Sondat (ISO 18563-2:2017)
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Prova pa shkatërrim - Terminologjia - Pjesa 9: Termat që përdoren në provën e emetimit akustik
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Prova pa shkatërrim - Ndriçimi në provën e grimcave magnetike dhe penetruese, praktika e mirë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Prova pa shkatërrim - Radiografi dixhitale industriale me pllaka imazhi fosfori me memorje- Pjesa 2: Parimet e përgjithshme për provën e materialeve metalike duke përdorur rrezet X dhe rrezet gama (ISO 16371-2:2017)
Anglisht
Publikuar 
08.11.2017 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Prova pa shkatërrim – Pajisje për ekzaminimin e rrymës eddy - Karakteristikat dhe verifikimi i sondës me elementë të shumëfishtë (ISO 20339: 2017)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2017 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Prova pa shkatërrim – Prova me ultratinguj – Fjalori (ISO 5577:2017)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2017 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Prova pa shkatërrim – Prova e grimcës magnetike - Pjesa 1: Parime të përgjithshme (ISO 9934-1:2016)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2017 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim – Prova e rrjedhjes - Fjalori (ISO 20484: 2017)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2017 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova me ultratinguj - Specifikimi për bllokun e kalibrimit të shkallëzuar në formë pyke (ISO 16946:2017)

229 të gjetura, faqe 1 nga 12        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7