dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 12
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
02.05.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova termografike - Termografia aktive
Anglisht
Publikuar 
02.05.2019 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Prova pa shkatërrim - Inspektimi radiografik i korrozionit dhe depozitave në tubacione nga rrezet X dhe gama - Pjesa 1: Inspektimi radiografik tangjencial (ISO 20769-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
02.05.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Cilësia e imazhit të radiografisë - Pjesa 5: Përcaktimi i vlerës së paqartësisë së imazhit duke përdorur treguesit e cilësisë së imazhit tip-tel dubleks (ISO 19232-5:2018)
Anglisht
Publikuar 
02.05.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Prova pa shkatërrim - Udhëzime për organizatat trajnuese të personelit NDT (ISO/TS 25108:2018)
Anglisht
Publikuar 
02.05.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Prova pa shkatërrim - Metoda radiografike - Përcaktimi i madhësisë së burimeve radiografike industriale
Anglisht
Publikuar 
02.05.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Prova pa shkatërrim - Kontrolli i rrymës së pulsuar me rrymë të komponentëve metalurgjikë ferromagnetikë
Anglisht
Publikuar 
02.05.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Prova pa shkatërrim - Inspektimi radiografik i korrozionit dhe depozitave në tubacione nga rrezet X dhe gama - Pjesa 2: Inspektimi radiografik me dy mure (ISO 20769-2:2018)
Anglisht
Publikuar 
02.05.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e ultrazërit - Karakteristika dhe verifikimi i pajisjeve matëse të trashësisë së ultrazërit
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 3: Veprimi dhe interpretimi
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e automatizuar me ultratinguj - Përzgjedhja dhe aplikimi i sistemeve
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Termografia me rreze infra të kuqe - Pjesa 1: Karakteristikat e sistemit dhe pajisjeve
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 1: Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 2: Parimet, pajisjet dhe mostrat
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e rrjedhjes - Metoda e gazit gjurmues
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova termografike me rreze infra të kuqe - Parime të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Prova pa shkatërrim - Prova e rrjedhjes - Kalibrimi i rrjedhjeve referuese për gazrat
Anglisht
Publikuar 
05.11.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Prova pa shkatërrim - Metodat e rrezatimit për tomografinë kompjuterike - Pjesa 4: Kualifikimi
Anglisht
Publikuar 
11.05.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Prova pa shkatërrim - Matja e trashësisë me ultratinguj
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Prova pa shkatërrim - Ndriçimi në provën e grimcave magnetike dhe penetruese, praktika e mirë
Anglisht
Publikuar 
11.04.2018 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Prova pa shkatërrim - Radiografi dixhitale industriale me pllaka imazhi fosfori me memorje- Pjesa 2: Parimet e përgjithshme për provën e materialeve metalike duke përdorur rrezet X dhe rrezet gama (ISO 16371-2:2017)

237 të gjetura, faqe 1 nga 12        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7