dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
12.02.2020 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisjet për saldimin me hark — Pjesa 7: Kanellat e saldimit
Anglisht
Projekt 
12.02.2020 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje për saldim me hark - Pjesa 3: Pajisje për ndezjen dhe stabilizimin e harkut
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 5: Ushqyes teli mbushës
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 14: Kalibrimi, vlefshmëria dhe prova e qëndrueshmërisë
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje elektrike saldimi - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 1: Standard i familjes së produktit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisje elektrike saldimi - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz to 300 GHz) - Pjesa 3: Pajisje saldimi me rezistencë
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje saldimi me hark - Pjesa 2: Sistemet e ftohjes me lëngje
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisje të saldimit me hark - Pjesa 9: Instalimi dhe përdorimi
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Pajisje për saldim elektrik - Vlerësimi i kufizimeve lidhur me ekspozimin e njeriut ndaj fushave elektromagnetike (0 Hz deri 300 GHz) - Pjesa 2: Pajisje për saldimin me hark
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje saldimi me gaz - Fjalori (ISO 15296: 2017)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisje saldimi me gaz - Sisteme të degëzuara me acetilen për saldim, prerje dhe proçese që lidhen me to - Kërkesa të përgjithshme (ISO 14114:2017)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje saldimi me rezistencë - Transformatorë - Njësi të integruara konvertimi- transformimi për pistoleta saldimi që punojnë në frekuenca Hz 1000 (ISO 22829:2017)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Pajisje saldimi me gaz - Pajisje sigurie - Pjesa 2: Nuk përmbajnë një ndalues flake (ISO 5175-2:2017)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Pajisje saldimi me gaz - Pajisje sigurie - Pjesa 1: Pajisjet që përmbajnë një ndalues flake (ISO 5175-1:2017)
Anglisht
Publikuar 
09.05.2017 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Saldim me rezistencë - Pajisje saldimi me rezistencë - Kërkesat mekanike dhe elektrike (ISO 669: 2016)
Anglisht
Publikuar 
09.05.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Shëndeti dhe siguria në saldim dhe proceset që lidhen me të - Pajisje për kapjen dhe veçimin e tymit të saldimit - Pjesa 4: Kërkesa të përgjithshme (ISO 15012-4: 2016)
Anglisht
Publikuar 
09.05.2017 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Saldimi - Kalibrimi, verifikimi, dhe vlefshmëria e pajisjeve të përdorura për saldim, duke përfshirë dhe aktivitetet ndihmëse (ISO 17662:2016)
Anglisht
Publikuar 
03.11.2016 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Saldimi me pika me rezistencë - Mbajtëset e elektrodave - Pjesa 3: Pjesa fiksuese cilindrike për mbështetje fundore (ISO 8430-3:2016)
Anglisht
Publikuar 
03.11.2016 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Saldimi me pika me rezistencë - Mbajtëset e elektrodave - Pjesa 1: Koni i fiksimit 1:10 (ISO 8430-1:2016)
Anglisht
Publikuar 
03.11.2016 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Saldimi me pika me rezistencë - Mbajtëset e elektrodave - Pjesa 2: Koni i fiksimit Mors (ISO 8430-2:2016)

118 të gjetura, faqe 1 nga 6        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6