dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
15.08.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pjesa 18-1: Sensorë optik bazuar në gjysëmpërçues - Metodë prove dhe analizat e të dhënave për kalibrimin e sensorëve të matricës fotografike CMOS pa lente
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
pp
Anglisht
Projekt 
14.08.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
pp
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Fjalor ndërkombëtar i elektroteknikës (FNE) - Pjesa 523: Pajisjet mikro-elektromekanike
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pjesa 16 - 3: Qarqet e integruara të mikrovalës - Konvertuesit e frekuencës
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pjesa 16-1: Qarqet e integruara të mikrovalës - Amplifikatorët
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Pajisjet mikro-elektromekanike - Pjesa 29: Metoda elektromekanike e provës në prehje për qëndrim të lirë të shtresave të holla të përçueshme nën temperaturë dhome
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Pjesa 16-4: Qarqe të integruara me mikrovalë - Çelësat
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Pajisjet mikro-elektromekanike - Pjesa 26: Përshkrimi dhe metodat e matjes për strukturat e mikro kanaleve dhe mikro gjilpërave
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Pajisjet mikro-elektromekanike - Pjesa 25: Teknologjia e fabrikimit të SMEM (sistemet mikroelektromekanike) me bazë silikoni - Metoda e matjes së rezistencës në tërheqje - shtypje dhe prerje në mikro zonën e ngjitjes
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje gjysmëpërçuese - Pajisjet mikro-elektromekanike - Pjesa 1: Termat dhe përcaktimet
Anglisht
Publikuar 
16.11.2016 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pjesa 14-3: Sensorë me gjysëmpërçues - Sensorët e presionit
Anglisht
Publikuar 
16.11.2016 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pjesa 14-2: Sensorë me gjysëmpërçues - Elementët me efekt Hall
Anglisht
Publikuar 
16.11.2016 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pjesa 5-7: Pajisjet optoelektronike - Fotodiodat dhe fototranzitorët
Anglisht
Publikuar 
16.11.2016 
170 fq.
PDF
8330 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pjesa 5-6: Pajisjet optoelektronike - Diodat elektroluminishente
Anglisht
Publikuar 
10.06.2016 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pajisje mikroelektromekanike - Pjesa 17: Metoda e provës së mufatjes për matjen e vetive mekanike të shtresave të holla
Anglisht
Publikuar 
10.06.2016 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pajisje mikroelektromekanike - Pjesa 16: Metodat e provës për përcaktimin e tensionit të mbetur të shtresave MEMS - Metodat e thyerjes së rrezes së panelit dhe devijimi i trarit te elementi i varur
Anglisht
Shfuqizuar 
20.05.2016 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pajisje mikroelektromekanike - Pjesa 15: Metoda e provës së fortësisë së lidhjes ndërmjet PDMS dhe xhamit
Anglisht
Publikuar 
29.09.2015 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Modulet LED për ndriçim në përgjithësi - Specifikime të sigurisë
Anglisht
Publikuar 
13.05.2015 
112 fq.
PDF
7021 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Pajisje mikroelektromekanike - Pjesa 20: Xhiroskopi

68 të gjetura, faqe 1 nga 4        1 | 2 | 3 | 4