dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Qarqe të integruara - Matja e emetimeve elektromagnetike, 150 kHz deri 1 GHz - Pjesa 1: Përkufizime dhe kushte të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Modelimi i qarkut të integruar për EMC-në - Pjesa 1: Struktura e përgjithshme e modelimit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2019 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Qarqe të integruara - Vlerësimi i EMC së transmetuesve - Pjesa 3: Transmetuesit CAN
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Qarqe të integruara - Vlerësimi i pajtueshmërisë elektromagnetike (EMC) të transmetuesve - Pjesa 1: Kushtet dhe përcaktimet e përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Qarqe të integruara - Qarqet e integruara tre dimensionale - Pjesa 2: Radhitja e çipeve të lidhura vertikalisht që kanë ndërlidhje me distancë të vogël
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Qarqe të integruara - Qarqet e integruara tre dimensionale - - Pjesa 3: Modeli dhe kushtet e matjes së aksesit të ndërlidhjes vertikale që kalojnë përmes një shtrese silikoni
Anglisht
Publikuar 
11.04.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Qarqe të integruara - Qarqet e integruara tre përmasore - Pjesa 1: Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
110 fq.
PDF
7021 lek 
Modelimi EMC IC - Pjesa 2: Modele qarqesh të integruaa për simulimin e sjelljes EMI - Modelimi i emetimeve të drejtuara (ICEM-CE)
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
223 fq.
PDF
8925 lek 
Modelimi EMC IC - Pjesa 4: Modelet e qarqeve të integruara për simulimit të sjelljes së imunitetit RF- Modelimi i imunitetit të drejtuar ICIM-CI)
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Qarqe të integruara - Vlerësimi i EMC-së së transmetuesve - Pjesa 2: Transmetuesit LIN
Anglisht
Publikuar 
24.10.2018 
93 fq.
PDF
6545 lek 
Modelimi EMC IC - Pjesa 3: Modele qarqesh të integruaa për simulimin e sjelljes EMI - Modelimi i emetimeve të rrezatuara (ICEM-RE)
Anglisht
Publikuar 
25.06.2018 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Etiketa të produkteve të paketuara për komponentët elektronikë që përdorin kodin bar dhe simbologjitë dy përmasore
Anglisht
Publikuar 
26.04.2018 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Qarqe të integruara - Matja e emetimeve elektromagnetike, 150 Khz deri në 1 GHz - Pjesa 4: Matja e emetimeve të transmetuara - Metoda e lidhjes direkte 1 ohm /150 ohm
Anglisht
Publikuar 
14.06.2017 
196 fq.
PDF
8449 lek 
Formati për projektimin ndërveprues të bordit të paketës së qarkut të integruar me shkallë të madhe - LSI
Anglisht
Publikuar 
13.04.2017 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Qarqe të integruara - Matja e imunitetit elektromagnetik - Pjesa 1: Kushte të përgjithshme dhe përcaktime
Anglisht
Publikuar 
16.11.2016 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Amendament 1 - Pajisje gjysëmpërçuese - Qarqet e integruara - Pjesa 3: Qarqet e integruara analoge
Anglisht
Publikuar 
16.11.2016 
221 fq.
PDF
8925 lek 
Modelimi EMC IC - Pjesa 4: Modelet e qarqeve të integruara për simulimit të sjelljes së imunitetit RF- Modelimi i imunitetit të drejtuar ICIM-CI)
Anglisht
Publikuar 
16.11.2016 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Qarqet e integruara - Pjesa 11-1: Kontrolli vizual i brendshme për qarqet e integruara me gjysëmpërçues me përjashtim të qarqeve hibride
Anglisht
Publikuar 
16.11.2016 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Qarqet e integruara - Pjesa 5: Qarqet e integruara të porositura
Anglisht
Publikuar 
16.11.2016 
265 fq.
PDF
9579 lek 
Pajisje gjysëmpërçuese - Qarqet e integruara - Pjesa 3: Qarqet e integruara analoge

77 të gjetura, faqe 1 nga 4        1 | 2 | 3 | 4