dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
5G; NR; Prejardhja e pikave të provës për rastet e provës së konformitetit të transmetimit dhe marrjes së sinjalit radio, Pajisjet e Përdoruesit (UE) (3GPP TR 38.905 versioni 15.2.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për provat e konformitetit dhe marrjes së sinjalit radio Pajisjet e Përdoruesit (UE) (3GPP TR 36.904 versioni 13.4.0 Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
30 fq.
PDF
3986 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja e pikave të provës për rastet e provës së konformitetit të transmetimit dhe marrjes së sinjalit radio (3GPP TR 36.905 versioni 15.4.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe Multimedia (STQ); Udhëzime për Trasmetimin Video OTT; Procedurat e Vlerësimit të Cilësisë së Shërbimit
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Shtresa e hyrjes; Pjesa 1: Modelet e kanalit për bandën e frekuencës 5,9 GHz
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
43 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 14.3.0 Publikimi 14)
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Kartat smart; Fjalori për specifikimet e Platformës së Kartave Smart
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Kontrolli i Navigimit të Adaptuara Bashkëpunues (CACC); Studimi para-standardizimit
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
43 fq.
PDF
4641 lek 
LTE; Akses Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRA) dhe Rrjeti i Aksesit Radio Tokësor Universal i Evoluar (E-UTRAN); Prejardhja tolerancat e provës për Menaxhimin e Burimeve Radio (RRM) prova e konformitetit (3GPP TR 36.903 versioni 15.0.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
105 fq.
PDF
7021 lek 
5G; NR; Prejardhja tolerancat e provës dhe pasigurisë së matjes për rastet e provës së konformitetit Pajisjet e Përdoruesit (UE) (3GPP TR 38.903 versioni 15.2.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Sisteme Radio Fikse; Pajisje pikë-pikë; Prejardhja e parametrave të ndërhyrjes së marrësit të dobishëm për planifikimin e sistemeve fikse të shërbimit nga pika në pikë, që punojnë në klasa të ndryshme pajisjesh dhe/ose kapacitete
Anglisht
Publikuar 
13.12.2019 
50 fq.
PDF
4938 lek 
5G; Përditësimi i pikave fikse për operatorët themelorë (3GPP TR 26.973 versioni 15.2.0 Publikimi 15)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Udhëzues për aplikimin e standardeve të harmonizuara që mbulon artikullin 3.1b dhe 3.2 të Direktivës 2014/53/EU (RED) për shumë-radio dhe pajisje radio dhe jo-radio të kombinuara
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kartat smart; Ndërfaqet fundore-UICC; Protokolli i lidhjes së internetit midis UICC dhe terminalit (Publikimi 10)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS); Komunikime automjetesh; Gjeo-rrjeti; Pjesa 7: Amendamentet për LTE-V2X; Nën-pjesa 1: Amendamentet në ETSI EN 302 636-4-1 (Media-Funksionalitet i Pavarur)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Performanca e cilësisë audio në prani të zhurmës së sfondit; Pjesa 1: Teknika e simulimit të zhurmës në sfond dhe baza e të dhënave të zhurmës në sfond
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Kartat smart; Përfshirja e aplikacionit, Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (API) nga nje webserver UICC për platformën Java Card™ (Publikimi 8)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Kartat smart; UICC Ndërfaqja e Aplikimeve të Programit (UICC API) për Java Card™ (Publikimi 13)
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Cilësia e Transmetimit Audio dhe multimedia (STQ); Krahasimi i referencës, profilet e trafikut dhe sfondi KPIs; Pjesa 1: Krahasimi i referencës, profilet e trafikut dhe sfondi KPIs për VoIP dhe FoIP në rrjetet fikse
Anglisht
Publikuar 
07.11.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kartat smart; Ndërfaqet fundore-UICC; Protokolli i lidhjes së internetit midis UICC dhe terminalit (Publikimi 12)

607 të gjetura, faqe 1 nga 31        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7