dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Ambalazhimi - Ambalazhime për transportin e mallrave të rrezikshëm - Testime krahasuese të shkallëve të materialit të polietilemit
Anglisht
Publikuar 
27.11.2018 
45 fq.
PDF
4641 lek 
Plastikat - Shtresa të holla termoplastike të zgjerueshme për ambalazhimin e dëngjeve të silazhit - Kërkesat dhe metodat e provave
Anglisht
Publikuar 
18.05.2015 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Ambalazhimi - Udhëzimet e sigurisë për ambalazhimin fleksibël plastik për të minimizuar rrezikun e asfiksimit te fëmijët
Anglisht
Publikuar 
18.05.2015 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Ambalazhimi - Riaftësimi i energjisë nga ambalazhimi i përdorur
Anglisht
Publikuar 
03.04.2012 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Ruatja e pasurisë kulturore - Parimet e paketimit (ambalazhimit) për transport
Anglisht
Publikuar 
05.12.2011 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Letër dhe karton që do të jenë në kontakt me produkte ushqimore - Përgatitja e një ekstrakti me solvent organik
Anglisht
Publikuar 
16.11.2011 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Rrip i tensionuar - Udhëzues për selektimin dhe përdorimin erripit të tensionuar
Anglisht
Shfuqizuar 
16.11.2011 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Ambalazhimi - Ambalazhime për transportimin e mallrave të rrezikshëm - Testime krahasuese të shkallëve të materialit të polietilenit
Anglisht
Shfuqizuar 
20.12.2010 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Plastikat - Shtresat e holla termoplastike për ambalazhimin e dëngjeve - Kërkesat dhe metodat e provave
Anglisht
Publikuar 
08.06.2010 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Letër dhe karton i caktuar për të qënë në kontakt me produktet ushqimore - Analizat e sensoreve - Pjesa 2: Pa-aromë (kalbja)
Anglisht
Publikuar 
08.06.2010 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Letër dhe karton i caktuar për të qënë në kontakt me produktet ushqimore - Analizat e sensoreve - Pjesa 1: Aroma
Anglisht
Publikuar 
18.09.2008 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Paketimi i telave të përdredhur - Pjesa 1: Enë mbajtëse për tela të përdredhur të rrumbullakët
Anglisht
Publikuar 
26.11.2007 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Ambalazhimi- Materiale ambalazhimi fleksibël Percaktimi i rezistencës së birës - Metodat e provës
Anglisht
Publikuar 
26.11.2007 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Ambalazhimi - Materialet e ambalazhimit fleksibël -Përcaktimi i tretësve të mbetur nga metoda Absolute dinamike me gazkromatografi dhe hapësirë të kokës statike
Anglisht
Publikuar 
01.01.2007 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Ambalazhet - Vlerësimi paraprak i shpërbërjes së materialeve ambalazhuese në kushte të simuluara në prova të shkallës laboratorike
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Paketimi - Material paketues fleksibël - Përcaktimi i tretësit mbetës me anë të gaz kromatografisë statike me parainjektor headspace - Pjesa 1: Metoda absolute
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Paketimi - Specifikimi për plastrat ngjitëse të tendosura prej çeliku
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Paketimi - Specifikimi për plastrat ngjitëse të tendosura që përdoren për ngritjen. lidhjen dhe sigurimin e ngarkesave
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Paketimi - Specifikimi për pjesët mbrojtëse të skajeve
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Paketimi - Specifikimi për plastrat ngjitëse të tendosura jo metalike

43 të gjetura, faqe 1 nga 3        1 | 2 | 3