dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 9
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
09.10.2018 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria dhe aftësia ripërtëritëse - Fjalori (ISO 22300:2018)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Menaxhimi i objekteve – Fjalori (ISO 41011:2017)
Anglisht
Publikuar 
05.06.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Ofruesit e shërbimeve të sigurisë - Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
05.06.2018 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Mirëmbajtja - Terminologjia e mirëmbajtjes
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 1: Fjalori
Anglisht
Publikuar 
29.05.2015 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Produkte me bazë biologjike - Fjalori
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Shërbime inxhinierike - Terminologjia për të përshkruar shërbimet inxhinierike për produktet industriale
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Shërbime inxhinierike - Terminologjia për të përshkruar shërbimet inxhinierike për ndërtesat, infrastrukturën dhe objektet industriale
Anglisht
Shfuqizuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
17.12.2014 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Menaxhimi i vlerës - Fjalori - Terma dhe përcaktime
Anglisht
Shfuqizuar 
24.11.2011 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Mirëmbajtja - Terminologjia e mirëmbajtjes
Anglisht
Publikuar 
24.11.2011 
154 fq.
PDF
8330 lek 
Shërbime transporti - Logjistika - Fjalori i termave
Anglisht
Shfuqizuar 
26.03.2011 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Menaxhimi i shërbimeve - Pjesa 1: Termat dhe përkufizimet
Anglisht
Publikuar 
26.11.2010 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Shërbime të efektshmërisë të energjisë - Përcaktime dhe kërkesa
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Treg, opinion dhe kërkim shoqëror - Fjalori dhe kërkesat e shërbimit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Aftësi zbulimi - Pjesa 1: Termat dhe përkufizimet
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Statistikë - Fjalori dhe simbolet - Pjesa 3: Plani i eksperimenteve
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
125 fq.
PDF
7497 lek 
Statistika - Fjalori dhe simbolet - Pjesa 2: Statistikat e zbatuara
Anglisht
Publikuar 
01.01.2008 
105 fq.
PDF
7021 lek 
Statistika - Fjalori dhe simbolet - Pjesa 1: Termat statistike të përgjithshme dhe termat e përdorura në probabilitet
Anglisht
Shfuqizuar 
31.12.2007 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sistemet e menaxhimit te cilesise - Bazat dhe fjalori

29 të gjetura, faqe 1 nga 2        1 | 2