dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 9
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
20.03.2019 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Menaxhim efektiv - Udhëzim për burimet strategjike dhe marrëveshjet e zhvillimit (ISO 41012:2017)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Menaxhimi i objekteve - Sistemet e menaxhimit - Kërkesat me udhëzimin për përdorim (ISO 41001: 2018)
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Menaxhimi i objekteve – Fjalori (ISO 41011:2017)
Anglisht
Publikuar 
05.06.2018 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Procesi i mirëmbajtjes dhe treguesit në lidhje me të
Anglisht
Publikuar 
05.06.2018 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Mirëmbajtja - Terminologjia e mirëmbajtjes
Anglisht
Publikuar 
12.06.2017 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Mirëmbajtja - Udhëzim për përgatitjen e kontratave të mirëmbajtjes
Anglisht
Publikuar 
30.10.2014 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Mirëmbajtja - Kualifikimi i personelit të mirëmbajtjes
Anglisht
Publikuar 
26.03.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Mirëmbajtja - Dokumentacioni për mirëmbajtjen
Anglisht
Publikuar 
07.12.2011 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Plastikë - Rrëshirat fenolike pluhur - Përcaktimi i distancës së rrjedhjes në një pjatë xhami të ngrohur (ISO 8619:2003)
Anglisht
Publikuar 
24.11.2011 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Kriteret për projektimin dhe menaxhimin e kontrollin e shërbimeve të mirëmbajtjes për ndërtesa
Anglisht
Shfuqizuar 
24.11.2011 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Mirëmbajtja - Terminologjia e mirëmbajtjes
Anglisht
Shfuqizuar 
17.11.2011 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Mirëmbajtja - Udhëzim për përgatitjen e kontratave të mirëmbajtjes
Anglisht
Publikuar 
26.11.2010 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Shërbime të efektshmërisë të energjisë - Përcaktime dhe kërkesa
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Mirëmbajtja - Dokumentet për mirëmbajtjen
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Terminologjia e mirëmbajtjes

15 të gjetura, faqe 1 nga 1        1