dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS do te miratoj 1352 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 1014 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 338 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 17
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
07.12.2018 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Kuadri i inspektimit bazuar në rrezik
Anglisht
Publikuar 
09.10.2018 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria dhe aftësia ripërtëritëse - Fjalori (ISO 22300:2018)
Anglisht
Publikuar 
25.04.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Menaxhimi i riskut - Udhëzime
Anglisht
Publikuar 
20.04.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Menaxhimi i aseteve - Sistemet e menaxhimit - Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
20.04.2018 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e menaxhimit të marrëdhënieve të biznesit bashkëpunues - Kërkesat dhe struktura
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet e menaxhimit anti-ryshfet - Kërkesat me udhëzim për përdorim
Anglisht
Shfuqizuar 
12.04.2016 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Menaxhimi i rrezikut - Parime dhe udhëzime
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Vlerësimi i konformitetit - Kërkesat për trupat që sigurojnë kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit - Pjesa 6: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit për vazhdimësinë e biznesit
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 2: Procedurat e matjes për qëllime statistikore
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 1: Fjalori
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e menaxhimit të përputhshmërisë - Udhëzime
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Mirëmbajtja - Mirëmbajtja brenda menaxhimit të çdo gjëje me vlerë fizike
Anglisht
Publikuar 
13.05.2015 
94 fq.
PDF
6545 lek 
Menaxhimi i rrezikut në projekte - Udhëzime për zbatim
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Udhëzues
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Video- mbikqyrja - Ndërveprimi i eksportit
Anglisht
Shfuqizuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
26.11.2014 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesat për krijimin e ndërveprimit midis proçeseve në ndërmarjet prodhuese - Modeli i maturimit për vlerësimin e ndërveprimit në ndërmarje
Anglisht
Publikuar 
19.09.2013 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria sociale - Menaxhimi i emergjencave - Kërkesat për reagimin ndaj incidentit
Anglisht
Publikuar 
27.06.2013 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Menaxhimi i rrezikut - Teknikat e vlerësimit të rrezikut

25 të gjetura, faqe 1 nga 2        1 | 2