Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-06-04
Time: 15:43


Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
27.05.2020 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Siguri shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
27.05.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Siguri shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Kërkesat (ISO 22301:2019)
Anglisht
Publikuar 
09.04.2020 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Menaxhim i novacionit - Sistemi i menaxhimit të novacionit - Udhëzimi
Anglisht
Publikuar 
09.04.2020 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Vlerësim i menaxhimit të novacionit - Udhëzimi
Anglisht
Publikuar 
09.04.2020 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Menaxhim i novacionit - Mjetet dhe metodat për partneritetin e novacionit - Udhëzimi
Anglisht
Publikuar 
09.04.2020 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Menaxhim i novacionit - Parimet bazë dhe fjalori
Anglisht
Publikuar 
19.03.2020 
129 fq.
PDF
7497 lek 
Menaxhimi i rrezikut - Teknikat e vlerësimit të rrezikut
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Menaxhim i krizave - Udhëzime për zhvillimin e një aftësie strategjike
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria shoqërore - Udhëzime për vendosjen e marrëveshjeve të partneritetit
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Siguria shoqërore - Evakuimi masiv - Udhëzime për planifikim
Anglisht
Publikuar 
30.09.2019 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Udhëzime për shërbimet e konsulencës së menaxhimit
Anglisht
Publikuar 
07.12.2018 
88 fq.
PDF
6545 lek 
Kuadri i inspektimit bazuar në rrezik
Anglisht
Publikuar 
09.10.2018 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Siguria dhe aftësia ripërtëritëse - Fjalori (ISO 22300:2018)
Anglisht
Publikuar 
25.04.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Menaxhimi i riskut - Udhëzime
Anglisht
Publikuar 
20.04.2018 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e menaxhimit të marrëdhënieve të biznesit bashkëpunues - Kërkesat dhe struktura
Anglisht
Publikuar 
20.04.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Menaxhimi i aseteve - Sistemet e menaxhimit - Kërkesat
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet e menaxhimit anti-ryshfet - Kërkesat me udhëzim për përdorim
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Vlerësimi i konformitetit - Kërkesat për trupat që sigurojnë kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit - Pjesa 6: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit për vazhdimësinë e biznesit
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e menaxhimit të përputhshmërisë - Udhëzime
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 2: Procedurat e matjes për qëllime statistikore
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Ekspozita, shfaqje, panaire dhe kongrese - Pjesa 1: Fjalori
Anglisht
Shfuqizuar 
12.04.2016 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Menaxhimi i rrezikut - Parime dhe udhëzime
Anglisht
Publikuar 
10.12.2015 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Mirëmbajtja - Mirëmbajtja brenda menaxhimit të çdo gjëje me vlerë fizike
Anglisht
Publikuar 
13.05.2015 
94 fq.
PDF
6545 lek 
Menaxhimi i rrezikut në projekte - Udhëzime për zbatim
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Udhëzues
Anglisht
Shfuqizuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Terminologjia
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Siguria shoqërore - Video- mbikqyrja - Ndërveprimi i eksportit
Anglisht
Publikuar 
26.11.2014 
25 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesat për krijimin e ndërveprimit midis proçeseve në ndërmarjet prodhuese - Modeli i maturimit për vlerësimin e ndërveprimit në ndërmarje
Anglisht
Publikuar 
19.09.2013 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Siguria sociale - Menaxhimi i emergjencave - Kërkesat për reagimin ndaj incidentit
Anglisht
Publikuar 
27.06.2013 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Menaxhimi i rrezikut - Teknikat e vlerësimit të rrezikut
Anglisht
Shfuqizuar 
09.12.2011 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Standardizimi i një shkalle aftësie për përtëritje për ndërmarjet e vogla dhe të mesme
Anglisht
Shfuqizuar 
17.11.2011 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Integrimi ndërmarjeve - Shembull referues i vendimmarrjes
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
558 fq.
PDF
13447 lek 
Kualifikimi i ndërmarrjeve të ndërtimit
Shqip
Publikuar 
05.05.2011 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Udhëzime mbi përgjegjësinë sociale
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Standardet e vërtetimit për vlerësimin e procedurave të caktimit të marrëveshjevetë organeve që veprojnë në sektorët e ujësjellësit, energjisë, transportit dhe telekomunikacionit

35 të gjetura, faqe 1 nga 1        1 

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri