dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
11.06.2019 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Vlerësimi i rrezikut shëndetësor nga kimikatet - Kërkesat për ofrimin e trajnimeve
Anglisht
Publikuar 
22.12.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Qumësht dhe produkte qumështi - Analiza shqisore - Pjesa 1: Udhëzim i përgjithshëm për rekrutimin, përzgjedhjen, trajnimin dhe monitorimin e vlerësuesve
Anglisht
Publikuar 
26.09.2018 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror - Udhëzime për njohuritë e personelit (ISO/TS 17969:2017)
Anglisht
Publikuar 
18.04.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Vinça -- Trajnimi i punëtorëve - Pjesa 3: Vinça kullë
Anglisht
Publikuar 
18.04.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Vinça -- Trajnimi i drejtuesve - Pjesa 1: Të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
06.10.2016 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Vinçat - Kërkesat për kompetencën e inspektorëve të vinçave
Anglisht
Publikuar 
08.06.2016 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Analizat ndjesore - Udhëzime të përgjithshme për përzgjedhjen, trajnimin, dhe monitorimin e vlerësuesve të përzgjedhur dhe vlerësuesit ekspertë të analizës organoshqisore (ISO 8586:2012, Versioni i korrigjuar 2014-06-15)
Anglisht
Publikuar 
12.05.2016 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Provat pa shkatërrim - Vlerësimi i mprehtësisë të shikimit të personelit NDT (ISO 18490:2015)
Anglisht
Shfuqizuar 
28.04.2016 
29 fq.
PDF
3748 lek 
Industritë e naftës, petrokimisë dhe gazit natyror - Udhëzime për njohuritë e personelit (ISO/TS 17969:2015)
Anglisht
Publikuar 
27.04.2016 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Përgjegjësi i procesit të saldimit të plastikës - Detyra, përgjegjësitë, njohuritë, aftësitë dhe kompetencat
Anglisht
Publikuar 
24.11.2015 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Provat pa shkatërrim - Vlerësimi i mprehtësisë të shikimit të personelit NDT
Anglisht
Publikuar 
17.06.2015 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Teknologjia e informacionit - Studimi, edukimi dhe trajnimi - Informacion statistikor (Metadatat) për burime studimi - Pjesa 5: Elementët mësimor (ISO/IEC 19788-5:2012)
Anglisht
Publikuar 
17.12.2014 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Shërbimet në lidhje me zhytjen rekreative - Kërkesat për trajnimin e instruktorëve të zhytjes - Pjesa 2: Niveli 2 (ISO 24802-2:2014)
Anglisht
Publikuar 
17.12.2014 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Shërbimet në lidhje me zhytjen rekreative - Kërkesat për trajnimin e instruktorëve të zhytjes - Pjesa 1: Niveli 1 (ISO 24802-1:2014)
Anglisht
Publikuar 
30.10.2014 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Mirëmbajtja - Kualifikimi i personelit të mirëmbajtjes
Anglisht
Publikuar 
09.06.2014 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Teknologjia e informacionit - Studimi, edukimi dhe trajnimi - Informacion statistikor (Metadatat) për burime studimi - Pjesa 3: Profili i aplikacioneve bazë (ISO/IEC 19788-3:2011)
Anglisht
Shfuqizuar 
18.04.2014 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Provat e kualifikimit të saldatorëve - Saldimi me shkrirje - Pjesa 1: Çeliqet
Anglisht
Publikuar 
18.04.2014 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Personeli i saldimit - Prova e kualifikimit e operatorëve të saldimit dhe rregjistruesit e tegelit të saldimit për saldim të mekanizuar dhe automatik te materialeve metalike (ISO 14732:2013)
Anglisht
Publikuar 
24.12.2013 
198 fq.
PDF
8449 lek 
Teknollogji informacioni - Identifikimi i kërkesave të mbrojtjes së privatësisë që i përkasin mësimit, edukimit dhe trajnimit (LET) - Pjesa 1: Korniza e përgjithshme dhe modelet referuese
Anglisht
Publikuar 
13.12.2013 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Fllanxhat dhe lidhjet e tyre - Pjesa 4: Kualifikimi për kompetence personeli në montimin e lidhjeve me bulona të sistemeve nën presion në shërbim kritik

38 të gjetura, faqe 1 nga 2        1 | 2