dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Vlerësimi i etikës për kërkimin dhe inovacionin - Pjesa 2: Kuadri i vlerësimit të ndikimit etik
Anglisht
Publikuar 
08.10.2018 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Vlerësimi i etikës për kërkimin dhe inovacionin - Pjesa 1: Komiteti i etikës
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Menaxhimi i prezantimit të një ideje të re - Pjesa 7: Vlerësimi për menaxhimin e prezantimit të një ideje të re
Anglisht
Publikuar 
28.10.2015 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Menaxhimi i risisë - Pjesa 5: Menaxhimi i bashkëpunimit
Anglisht
Publikuar 
28.10.2015 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Menaxhimi i risisë - Pjesa 2: Menaxhimi strategjik i inteligjencës
Anglisht
Publikuar 
28.10.2015 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Menaxhimi i risisë - Pjesa 4: Menaxhimi i pronësisë intelektuale
Anglisht
Publikuar 
28.10.2015 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Menaxhimi i risisë - Pjesa 3: Të menduarit e risisë
Anglisht
Publikuar 
28.10.2015 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Menaxhimi i risisë - Pjesa 6: Menaxhimi i krijimtarisë
Anglisht
Publikuar 
13.05.2015 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Administrimi i besueshmërisë - Pjesa 1: Udhëzim për menaxhimin dhe aplikimin
Anglisht
Publikuar 
23.03.2015 
23 fq.
PDF
3391 lek 
Menaxhimi i risisë - Pjesa 1: Sistemi i menaxhimit të risisë
Anglisht
Publikuar 
17.12.2014 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Menaxhimi i vlerës - Fjalori - Terma dhe përcaktime
Anglisht
Publikuar 
17.04.2013 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Administrim i sigurisë së funksionimit - Pjesa 3-16: Udhëzues për zbatim - Udhëzime për specifikimin e shërbimeve mbështetëse të mirëmbajtjes
Anglisht
Publikuar 
10.04.2013 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Administrimi i sigurisë së funksionimit - Pjesa 3-11: për besushmërinë e funksionimit
Anglisht
Publikuar 
18.11.2008 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Rishikimi i konceptimit
Anglisht
Publikuar 
18.11.2008 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Programet për rritjen e sigurisë
Anglisht
Publikuar 
18.11.2008 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Administrim i sigurisë së funksionimit — Pjesa 3-14: Udhëzues për zbatim — Mirëmbajtja dhe mbështetja e mirëmbajtjes
Anglisht
Publikuar 
18.11.2008 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Administrim i sigurisë së funksionimit — Pjesa 3-4: Udhëzues për zbatim — Udhëzues për specifikimin e kërkesave të sigurisë së funksionimit
Anglisht
Publikuar 
18.11.2008 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Administrim i sigurisë së funksionimit — Pjesa 3-2: Udhëzues për zbatim — Mbledhja e të dhënave të besueshmërisë nga fusha
Anglisht
Shfuqizuar 
18.11.2008 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Besueshmëria e menaxhimit — Pjesa 2: Udhëzues për besueshmërinë e menaxhimit
Anglisht
Shfuqizuar 
18.11.2008 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Administrim i sigurisë së funksionimit — Pjesa 1: Sistemet e menaxhimit të besueshmërisë

21 të gjetura, faqe 1 nga 2        1 | 2