dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
04.11.2019 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Infrastruktura e gazit - Cilësia e gazit - Grupi H
Anglisht
Projekt 
08.08.2019 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Gazi natyror - Llogaritja e vetive termodinamike - Pjesa 2: Karakteristikat njëfazore (gazi, lëngu dhe lëngu i dendur) për varg të zgjatur të aplikimit (ISO 20765-2:2015)
Anglisht
Publikuar 
08.08.2019 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Gazi natyral - Kërkesat gas - kromatografike për llogaritjen e pikës së kondensimit të hidrokarburit (ISO 23874:2006)
Anglisht
Projekt 
08.08.2019 
42 fq.
PDF
4641 lek 
Gazi natyror - Llogaritja e vetive termodinamike - Pjesa 1:Vetitë e fazës së gastë për përdorime transmetimi dhe shpërndarje (ISO 20765-1:2005)
Anglisht
Projekt 
08.08.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
p
Anglisht
Publikuar 
11.12.2017 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Gazi natyral - Përcaktimi i mërkurit - Pjesa 2: Marrja e mostrës së mërkurit me anë të amalgimit në aliazhin ar/platin – Korrigjimi Teknik 2 (ISO 6978-2:2003/Cor 2:2006)
Anglisht
Publikuar 
11.12.2017 
39 fq.
PDF
4403 lek 
Gaz natyror – Fjalori (ISO 14532:2014)
Anglisht
Publikuar 
28.06.2017 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisjet e presionit dhe montimi – Pjesa 8: Prova e padepërtueshmërisë
Anglisht
Publikuar 
28.06.2017 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Gazi natyror - Llogaritja e vlerës kalorifike, densitetit, densitetit relativ dhe indeksit “Wobbe” në bazë të përbërjes(ISO 6976:2016)
Anglisht
Publikuar 
25.05.2016 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Gazi natyror - Gazi natyror qe perdoret si lende djegese e komprimuar ne mjetetet e transportit - Pjesa 1: Perpilimi i cilesise
Anglisht
Publikuar 
25.05.2016 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Gaz natyral. Kushtet standarde te referimit.
Anglisht
Publikuar 
25.05.2016 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Gaz natyror - Matja e vetive - Vetitë volumetrike - Vlera kalorifike dhe indeksi Wobbe
Anglisht
Shfuqizuar 
29.12.2015 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Infrastruktura e gazit - Cilësia e gazit - Grupi H
Anglisht
Publikuar 
28.05.2015 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Gazi natyror - Përcaktimi i përbërjes së squfurit - Përcaktimi i squfurit total me anë të metodës mikrokolumetrike oksiduese (ISO 16960:2014)
Anglisht
Publikuar 
28.05.2015 
32 fq.
PDF
3986 lek 
Gazi natyror - Përcaktimi i përbërjes dhe pasigurisë që e shoqëron me anë të gaz kromatografisë - Pjesa 5: Metoda izotermale për përcaktimin e azotit, dioksidit të karbonit, hidrokarbureve C1 deri C5 dhe C6 + (ISO 6974-5:2014)
Anglisht
Publikuar 
30.10.2014 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Gaz natyror - Matja e vetive - Vetitë volumetrike - Vlera kalorifike dhe indeksi Wobbe (ISO 15971:2008)
Anglisht
Publikuar 
30.10.2014 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Gas natyror - Përcaktimi i energjisë (ISO 15112:2011)
Anglisht
Publikuar 
30.10.2014 
58 fq.
PDF
5236 lek 
Gaz natyror - Matja e vetive - Vetitë volumetrike: densiteti, trysnia, temperatura dhe faktori ngjeshës (ISO 15970:2008)
Anglisht
Publikuar 
24.04.2014 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Gazi natyror - Komponimet organike të përdorur si aromatizues - Kërkesat dhe metodat e proves (ISO 13734:2013)
Anglisht
Shfuqizuar 
24.04.2014 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Gazi natyror - Matja e vetive - Vetitë volumetrike: densiteti, trysnia, temperatura dhe faktori ngjeshës

96 të gjetura, faqe 1 nga 5        1 | 2 | 3 | 4 | 5