dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 28
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton - Procedurat e marrjes së mostrës për letër dhe karton për riciklim
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Letër pecetë dhe produkte letër pecete - Pjesa 6: Përcaktimi i gramaturës
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Letër dhe karton - Matja e shkëlqimit pasqyrues - Pjesa 3: Shkëlqimi 75° me një tufë konverguese, metoda TAPPI
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Letër, karton dhe brum letre - Përcaktimi i klorureve të tretshmëm në ujë
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton - Matja e shkëlqimit reflektues - Pjesa 2: Shkëlqimi në 75° me një tufë rrezesh paralele, metoda DIN
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Letër pecetë dhe produkte letër pecetë - Pjesa 5: Përcaktimi i qëndrueshmërisë në tërheqje në gjendje të lagët
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Brum, letër dhe karton - Përcaktimi i amines primare aromatike (PAA) në një ekstrakt uji me metodën LC-MS
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Letër - Përcaktimi i shpërndarjes së dritës dhe kofiçentëve të thithjes (duke përdorur teorinë Kubelka-Munk)
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton -- Testimi i rokelit mbështjellës të letrës - Pjesa 4:Matja e përmasave
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Letër pecetë dhe produkte letër pecetë - Pjesa 4: Përcaktimi i qëndrueshmërisë në tërheqje, të zgjatjes nën forcën maksimale dhe absorbimin e energjisë në zgjatje
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Brumë, letër dhe karton - Përcaktimi i klorit të përgjithshëm dhe të klorit të lidhur organikisht
Anglisht
Projekt 
02.08.2019 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton - Testimi i zemrës(bërthamës) - Pjesa 5: Përcaktimi i karakteristikave të rrotullimit koncetrik
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Letër - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në palosje
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Karton - Përcaktimi i rezistencës së shpimit
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Karton i fortë - Përcaktimi i peshës së një shtrese të vetme
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton – Vjetërimi i përshpejtuar – Pjesa 1: Trajtimi me nxehtësi të thatë në 105 gradë C
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Letër dhe karton – Përcaktimi i qëndrueshmërisë në shqyerje pas zhytjes në ujë
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton – Vjetërimi i përshpejtuar – Pjesa 4: Trajtimi me nxehtësi të thatë në 120 ose 150 gradë C
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Letër – Matja e ndryshimeve të përmasave pas zhytjes në ujë
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton – Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj depërtimit të ujit

229 të gjetura, faqe 1 nga 12        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7