dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te dyte te vitit 2018, DPS do te miratoj 1226 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 954 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 272 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 48
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton – Përcaktimi i qëndrueshmërisë në shkulje - Metoda me shpejtësi të përshpejtuar duke përdorur testuesin e tipit IGT (model elektrik)
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i rritjes së kapilarëve - Metoda Klemm
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Materiale fletësh - Përcaktimi i shkallës së transmetimit të avujve të ujit - Metoda gravimetrike (dish)
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë në një parti - Metoda e tharjes në furrë (ISO 287:2017)
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Letër dhe karton - Vlerësimi i kundërthënieve
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Letër dhe karton - Matja e zgjerimit të lagështisë - Pjesa 1: Zgjerimi i lagështisë deri në maksimumin e lagështisë relative prej 68%
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i ashpërsisë/lëmueshmërisë (metodat e shfryrjes së ajrit) - Pjesa 3: Metoda Sheffield
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i shkallës së transmetimit të avujve të ujit të materialeve të fletëve - Metoda e spastrimit dinamik dhe e gazit statik
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton – Vjetërimi i përshpejtuar – Pjesa 3: Trajtimi në nxehtësisë me lagështi në 80 gradë C dhe 65% lagështi relative
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i vetive në tërheqje - Pjesa 3: Norma konstante e metodës me zgjatim (100 mm / min)
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i koeficientëve statik dhe kinetik të fërkimit - Metoda në rafshin horizontal
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i ashpërsisë/lëmueshmërisë (metodat e shfryrjes së ajrit) - Pjesa 1: Metoda e përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Karton i valëzuar - Përcaktimi i rezistencës së shtypjes së anëve - Metoda e avancuar e buzës
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Letër dhe karton - Marrja e mostrës për të përcaktuar cilësinë mesatare
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Letër dhe karton - Letër me format për përdorim në zyrës – Matja e valëzimit në një pako letre
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton - Matja e zgjerimit të lagështisë - Pjesa 2: Zgjerimi i lagështisë deri në maksimumin e lagështisë relative prej 86%
Anglisht
Publikuar 
25.04.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë në një parti - Metoda e tharjes në furrë
Anglisht
Publikuar 
25.04.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i qëndrueshmëris ndaj yndyrës - Pjesa 3: Prova e terepentinës për boshllëqet në fletët e sulfurizuara dhe trasparente
Anglisht
Publikuar 
25.04.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i ashpërsisë/lëmueshmërisë (metodat e shfryrjes së ajrit) - Pjesa 4: Metoda e printimit me shfletim
Anglisht
Publikuar 
25.04.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i qëndrueshmëris ndaj yndyrës – Pjesa 1: Prova e depërtueshmërisë

204 të gjetura, faqe 1 nga 11        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7