dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton – Përcaktimi i qëndrueshmërisë ndaj depërtimit të ujit
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Karton i fortë - Përcaktimi i peshës së një shtrese të vetme
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton – Vjetërimi i përshpejtuar – Pjesa 1: Trajtimi me nxehtësi të thatë në 105 gradë C
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Letër dhe karton – Përcaktimi i qëndrueshmërisë në shqyerje pas zhytjes në ujë
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton – Vjetërimi i përshpejtuar – Pjesa 4: Trajtimi me nxehtësi të thatë në 120 ose 150 gradë C
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Letër – Matja e ndryshimeve të përmasave pas zhytjes në ujë
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Letër dhe karton - Letër dhe karton që mund të jenë në kontakt me produkte ushqimore - Përcaktimi i kadiumit, plumbit dhe kromit në një ekstrakt ujor
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Letër - Përcaktimi i qëndrueshmërisë në palosje
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Karton - Përcaktimi i rezistencës së shpimit
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Letër dhe karton – Përcaktimi i thithjes së ujit pas zhytjes në ujë
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Letër dhe karton që mund të jenë në kontakt me produkte ushqimore - Përcaktimi i transferimit të përbërësve antimikrobial
Anglisht
Publikuar 
26.04.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton – Përcaktimi në përkulje - Metoda e rezonancës
Anglisht
Publikuar 
07.02.2019 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Letër dhe karton që do të jenë në kontakt me ushqimet - Përcaktimi i fortësisë së ngjyrës së letrës dhe të kartonit të ngjyrosur
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Materiale fletësh - Përcaktimi i shkallës së transmetimit të avujve të ujit - Metoda gravimetrike (dish)
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i rritjes së kapilarëve - Metoda Klemm
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton – Përcaktimi i qëndrueshmërisë në shkulje - Metoda me shpejtësi të përshpejtuar duke përdorur testuesin e tipit IGT (model elektrik)
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i përmbajtjes së lagështisë në një parti - Metoda e tharjes në furrë (ISO 287:2017)
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Letër dhe karton - Vlerësimi i kundërthënieve
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Letër dhe karton - Matja e zgjerimit të lagështisë - Pjesa 1: Zgjerimi i lagështisë deri në maksimumin e lagështisë relative prej 68%
Anglisht
Publikuar 
28.09.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Letër dhe karton - Përcaktimi i ashpërsisë/lëmueshmërisë (metodat e shfryrjes së ajrit) - Pjesa 3: Metoda Sheffield

217 të gjetura, faqe 1 nga 11        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7