dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
04.09.2019 
61 fq.
PDF
5712 lek 
Cilësia e ujit - Kërkesa të përgjithshme dhe udhëzime për ekzaminimet mikrobiologjike sipas kulturës (ISO 8199:2018)
Anglisht
Publikuar 
28.05.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Mikrobiologjia e ushqimit, ushqimit për kafshë dhe e ujit - Përgatitja, prodhimi, ruajtja dhe prova e performancës së mjedisit të rritjes- Amendamenti 1(ISO 11133:2014/Amd 1:2018)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
66 fq.
PDF
5712 lek 
Cilësia e ujit - Kërkesat për përcaktimin e karakteristikave të performancës të metodave mikrobiologjike sasiore (ISO 13843:2017)
Anglisht
Publikuar 
08.05.2018 
43 fq.
PDF
4641 lek 
Cilësia e ujit - Numërimi i Legionella (ISO 11731:2017)
Anglisht
Publikuar 
24.05.2017 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Cilësia e ujit - Numërimi i Clostridium perfringens - Metoda duke përdorur filtrimin me membranë (ISO 14189:2013)
Anglisht
Publikuar 
02.05.2017 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Numërimi i Escherichia coli dhe i bakterieve koliforme - Pjesa 1: Metoda e filtrimit me membranë për ujërat me nivel të ulët të florës bakteriale (ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016)
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësia e ujit - Kërkesat e nomenklaturës për regjistrimin e të dhënave të biodiversitetit, listat kontrolluese taksonomike dhe çelësat
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
67 fq.
PDF
5712 lek 
Ndikimi i lëndëve në ujin e destinuar për konsum njerëzor - Përforcimi i proçesit të rritjes mikrobike (EMG)
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Numërimi i Escherichia coli dhe bakterieve koliforme - Pjesa 2: Metoda e numërit më shumë të mundëshëm (më probabël) (ISO 9308-2:2012)
Anglisht
Publikuar 
16.12.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Kërkesat për krahasimin e rekuperimit relativ të mikroorganizmave nëpërmjet dy metodave sasiore (ISO 17994:2014)
Anglisht
Publikuar 
28.01.2015 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Cilësia e ujit - Diktimi dhe numërimi i Escherichia coli dhe i bakterieve coliform- Pjesa 1:Metoda e filtrimit me membrane për ujërat me florë mjedisore bakteriale të ulët (ISO 9308-1: 2014)
Anglisht
Publikuar 
24.09.2013 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Cilësia e ujit - Detektimi i Salmonelës spp (ISO 19250:2010)
Anglisht
Shfuqizuar 
03.04.2012 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzues për vendosjen e vlefshmërisë së metodave mikrobiologjike (ISO/TR 13843:2000)
Anglisht
Publikuar 
03.04.2012 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Zbulimi dhe numërimi i enterokokëve intestinal në ujëra sipërfaqësor dhe ujërat e kanalizimeve - Pjesa 1: Metoda e miniaturizuar (numri më i mundshëm ) me inokulim në mjedis të lëngshëm (ISO 7899-1:1998)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Zbulimi dhe numërimi i enterokokëve intestinal në ujëra sipërfaqësor dhe ujërat e kanalizimeve - Pjesa 1: Metoda e miniaturizuar ( numri më i mundshëm ) me inokulim në mjedis të lëngshëm (ISO 7899-1:1998)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2011 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Cilësia e ujit - Zbulimi dhe numërimi i bakterieve koliforme dhe Escherichia coli në sipërfaqe dhe në ujin e ndotur - Pjesa 3:Metoda e miniaturizuar ( numri më i mundshëm) me inokulim në mjedis të lëngët (ISO 9308-3:1998)
Anglisht
Shfuqizuar 
16.09.2011 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i frenimit të mobilitetit (lëvizshmërisë) së Daphnia magna Straus (Cladocera. Crustacea) - Prova e helmimit akut (ISO 6341:1996)
Anglisht
Shfuqizuar 
05.05.2010 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - Udhëzim i përgjithshëm mbi numërimin e mikroorganizmave nga kultura (ISO 8199:2005)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Cilësia e ujit - Zbulimi dhe numërimi i bakterieve koliforme dhe Escherichia Coli në sipërfaqe dhe në ujin e ndotur - Pjesa 2: Metoda e filtrimit me membranë
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Cilësia e ujit - Zbulimi dhe numërimi i enterococcit intestinal në ujërat sipërfaqësore dhe ata të ndotur - Pjesa 1: Metoda e miniaturizuar (numri më i mundshëm) për ujërat sipërfaqësore dhe ata të ndotur

29 të gjetura, faqe 1 nga 2        1 | 2