dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
30.01.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Produkte ndërtimi - Vlerësimi i emetimit të substancave të rrezikshme - Përcaktimi i emetimeve të amoniakut në ajër të brendshëm nga 90% izolim i telave celulozë RH
Anglisht
Publikuar 
19.12.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Akustikë - Përcaktimi i rrezistencës së rrymës së ajrit - Pjesa 1: Metoda me rrymë ajri të pandryshueshme (ISO 9053-1:2018)
Anglisht
Publikuar 
26.09.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte celuloze (LFCI) me mbushje të lirshme derdhur në vend - Pjesa 1: Specifikim për produktet para instalimit
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Metodat e identifikimit dhe metodat e provës për shkumë ngjitëse njëpërbërëse PU për sistemet e izolimit termik të jashtëm nëpërmjet një veshjeje mbi izolimin
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
60 fq.
PDF
5236 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte mineral leshi me mbushje të lirshme derdhur në vend - Pjesa 1: Specifikim për produkte me mbushje të lirshme para instalimit
Anglisht
Publikuar 
28.03.2019 
14 fq.
PDF
2439 lek 
Produkte për izolim termik për përdorim në ndërtesa - Përcaktimi i rezistencës ndaj shokut termik të sistemeve të jashtëm të izolimit
Anglisht
Publikuar 
24.09.2018 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Produkte për izolim termik për pajisje për ndërtesa dhe instalime industriale - Përcaktimi i përmasave. Drejtkëndore dhe lineare të izolimit të tubave të paraformuar
Anglisht
Publikuar 
28.03.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Produkte izoluese termike për aplikime për ndërtim - Përcaktimi i sjelljes ndaj lakimit
Anglisht
Publikuar 
28.03.2018 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Materiale izoluese termike për aplikime për ndërtim - Përcaktimi i përmbajtjes organike
Anglisht
Publikuar 
28.03.2018 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Produkte izoluese termike për aplikime për ndërtim - Përcaktimi i përmasave lineare të mostrave të provës
Anglisht
Publikuar 
28.03.2018 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Produkte izoluese termike për aplikime për ndërtim - Përcaktimi i zvarrjes nga ngjeshja
Anglisht
Publikuar 
28.03.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Produkte izoluese termike për aplikime për ndërtim - Përcaktimi i densitetit të dukshëm
Anglisht
Publikuar 
28.03.2018 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Produkte izoluese termike për aplikime për ndërtim - Përcaktimi i sjelljes ndaj ngjeshjes
Anglisht
Publikuar 
28.03.2018 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Produkte izoluese termike për pajisjet e ndërtimit dhe instalimet industriale - Përcaktimi i densitetit të dukshëm të izolimit të tubave të paraformuar
Anglisht
Publikuar 
21.09.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa Produkte të formuara në vend prej sferash (EPS) polistireni të bymyer që vendosen lirshëm dhe sferash polistireni të bymyer të lidhura - Pjesa 2: Specifikimi për produktet e lidhura dhe që vendosen lirshëm pas instalimit
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PU) prej shkume poliuretani të ngurtë - Specifikimi
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Produkte për izolim termik për zbatime në ndërtesa - Përcaktimi i rezistencës në tërheqje të kanxhave pllakë përmes produkteve termoizoluese
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
51 fq.
PDF
5236 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (PF) prej shkume fenolike- Specifikimi
Anglisht
Publikuar 
23.03.2017 
16 fq.
PDF
2677 lek 
Produkte për izolim termik për zbatime në ndërtesa - Përcaktimi i sjelljes higrotermike në sisteme të përbërë për izolim termik të jashtëm me suva (ETICS)
Anglisht
Publikuar 
16.02.2017 
67 fq.
PDF
5712 lek 
Produkte për izolim termik për ndërtesa - Produkte të fabrikuara (EPS) polistireni të bymyer- Specifikimi

195 të gjetura, faqe 1 nga 10        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7