dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
23.05.2019 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Infrastruktura e gazit - Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë për Rrjetet e Gazit me presion pune deri në 16 bar
Anglisht
Publikuar 
16.04.2019 
81 fq.
PDF
6545 lek 
Matës gazi ultrasonik për gazin që përdoret në banesa
Anglisht
Publikuar 
16.04.2019 
108 fq.
PDF
7021 lek 
Matësit e gazit - Aparate konvertimi - Pjesa 1: Konvertues volumi
Anglisht
Publikuar 
19.11.2018 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me zhvendosje rrotulluese
Anglisht
Publikuar 
19.11.2018 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me turbinë
Anglisht
Publikuar 
19.11.2018 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me diafragmë
Anglisht
Publikuar 
25.10.2018 
21 fq.
PDF
3391 lek 
Instalimet e gazit natyror - Rekomandime për sigurinë
Anglisht
Publikuar 
11.12.2017 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisjet e sigurisë dhe të kontrollit për pajisje që djegin lëndët djegëse të gazta ose të lëngëta - Funksionet e kontrollit në sistemet elektronike - Funksioni i Kontrollit të Temperaturës
Anglisht
Publikuar 
22.11.2016 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Dokument Mjedisor Specifik për Gazin - Udhëzues për përfshirjen brenda standardeve për të minimizuar ndikimin mjedisor të infrastrukturës së gazit nëpër të gjithë ciklin e jetës
Anglisht
Publikuar 
22.11.2016 
59 fq.
PDF
5236 lek 
Instalimi i gazit industrial - Udhëzues
Anglisht
Publikuar 
09.11.2016 
79 fq.
PDF
6128 lek 
Matësit e gazit - Aparate konvertimi – Pjesa 3: Llogaritës me rrjedhje
Anglisht
Publikuar 
25.10.2016 
44 fq.
PDF
4641 lek 
Funksionet e komandimit të sistemeve elektronike të djegësve me gaz dhe të pajisjeve që djegin gaz - Metodat e klasifikimit dhe vlerësimit
Anglisht
Publikuar 
20.11.2015 
207 fq.
PDF
8449 lek 
Infrastruktura e gazit - Udhëzues për implementimin e Standardeve Funksionale të përgatitura nga CEN / TC 234 - Pjesa 2: Faqet kombëtare që lidhen me standardet e CEN/TC 234
Anglisht
Shfuqizuar 
12.11.2015 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Kontatorë gazi - Kontatorët e gazit me zhvendosje rrotulluese
Anglisht
Publikuar 
23.09.2015 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Skema evropiane për klasifikimin e pajisjeve të gazit në përputhje me metodën e evakuimit të produkteve të djegies (llojet)
Anglisht
Publikuar 
21.05.2014 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Matësa gazi - Funksionalitetet shtesë
Anglisht
Publikuar 
04.09.2013 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e tubacioneve plastike për furnizimin me lëndë djegëse të gaztë - Polietileni (PE) - Pjesa 7: Udhëzues për vlerësimin e konformitetit
Anglisht
Publikuar 
26.04.2013 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Sistemet e furnizimit të gazit - Metoda e presionit. procedurat e dhënies së kompetencave dhe të heqjes së kompetencave - Kërkesat e funksionimit
Anglisht
Publikuar 
26.04.2013 
78 fq.
PDF
6128 lek 
Matësit e gazit - Aparate konvertimi - Pjesa 2: Konvertimi i energjisë
Anglisht
Publikuar 
26.04.2013 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Infrastruktura e gazit - CEN/TC 234 Përcaktimet e Presionit - Dokument Udhëzues

67 të gjetura, faqe 1 nga 4        1 | 2 | 3 | 4