dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 23
 

Katalogu i Standardeve

Përdorni formën më poshtë për të gjetur standardin e dëshiruar. Për kërkim të detajuar klikoni "kërkim i Avancuar".

          
  Numëri: Vendosni një fjalë ose frazë të njëjtë me atë të numrit të standardit.
Shembull 1: ISO 9001 Shembull 2: "ISO 9001" ose 9000
  Titulli: Vendosni një fjalë ose frazë nga titulli ose përshkrimi i standardit.
Shembull 1: shifror dhe rrjet; Shembull 2: 9001
    » kërkim i avancuar

Rezultatet e kërkimit

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Projekt 
18.07.2019 
35 fq.
PDF
4165 lek 
Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-15: Kërkesat e veçanta për aparatet e komandimit elektrik automatik të detektorëve të konsumit të ajrit, harxhimit të ujit dhe nivelit të ujit
Anglisht
Projekt 
18.07.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Pajisje të komandimit elektrik automatik pjesa 2-14: Kërkesa të veçanta për aktuatorët elektrik
Anglisht
Projekt 
18.07.2019 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Kontrollet elektrike automatike — Pjesa 2 - 12: Kërkesat e veçanta për bravat elektrike të derrës
Anglisht
Projekt 
18.07.2019 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Pajisje të komandimit elektrik automatik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
20.06.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesa të përgjithshme për Sistemet Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sisteme Automatizimi dhe të Kontrolli të Ndërtesave (BACS) - Rrjeti inteligjent - Specifikim për zbatim - Ndërfaqja dhe struktura për klientin - Pjesa 12-1: Ndërfaqja ndërmjet CEM dhe menaxherit të burimit Shtëpi/Ndërtesë - Kërkesat e Përgjithshme dhe Arkitektura
Anglisht
Publikuar 
26.03.2019 
463 fq.
PDF
12614 lek 
Rrjeti i pajisjeve shtëpiake dhe lidhja me rrjetin - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme, modelimi i të dhënave të përgjithshme dhe mesazhet neutrale
Anglisht
Publikuar 
26.03.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Komandimi elektrik automatik - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për kontrollet e ndjeshmërisë ndaj lagështirës
Anglisht
Publikuar 
26.03.2019 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Komandimi elektrik automatik - Pjesa 2-13: Kërkesa të veçanta për kontrollet e ndjeshmërisë ndaj lagështirës
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
57 fq.
PDF
5236 lek 
Sisteme elektronike për banesa dhe ndërtesa (HBES) - Pjesa 3-4: Shtresa e Aplikimit të Sigurt, Shërbimi i Sigurt, Konfiguracioni i Sigurt dhe Burimet e Sigurta
Anglisht
Publikuar 
24.12.2018 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Sisteme elektronike për banesa dhe ndërtesa (HBES) - Pjesa 3-4: Shtresa e Aplikimit të Sigurt, Shërbimi i Sigurt, Konfiguracioni i Sigurt dhe Burimet e Sigurta
Anglisht
Publikuar 
18.06.2018 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sisteme elektronike për shtëpi dhe ndërtesa (SESHN) - Pjesa 6-1: Ndërfaqet - Ndërfaqja e shërbimit të internetit
Anglisht
Publikuar 
10.04.2018 
65 fq.
PDF
5712 lek 
Pajisjet e komandimit elektrik automatik për përdorim shtëpiak dhe të ngjashëm me të - Pjesa 2-9: Kërkesa të veçanta për pajisjet e komandimit të ndjeshmërisë ndaj temperaturës
Anglisht
Publikuar 
27.09.2017 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Performanca energjitike e ndërtesave – Kontrollet për sistemet e ngrohjes - Pjesa 5: Grafikët e nisje- ndalimit për sistemet e ngrohjes - Modulet M3-5, 6, 7, 8
Anglisht
Publikuar 
27.09.2017 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Sistem menaxhimi në ndërtim - Pjesa 1: Moduli M10-12
Anglisht
Publikuar 
27.09.2017 
109 fq.
PDF
7021 lek 
Performanca energjitike e ndërtesave - Performanca energjitike e ndërtesave - Pjesa 1: Ndikimi i automatizimit të ndërtimit, kontrollit dhe menaxhimit të ndërtimit - Modulet M10-4,5,6,7,8,9,10
Anglisht
Publikuar 
27.09.2017 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Kontrolle për sistemet e ngrohjes - Pjesa 3: Paisje kontrolli për sistemet elektrike të ngrohjes - Modulet M3-5,6,7,8
Anglisht
Publikuar 
27.09.2017 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Kontroll për zbatimet e ngrohjes, ventilimit dhe kondicionimit të ajrit – Pjesa 1: Pajisje elektronike kontrolli të zonës individuale - Modulet M3-5, M4-5, M5-5
Anglisht
Publikuar 
27.09.2017 
37 fq.
PDF
4403 lek 
Performanca energjitike e ndërtesave Kontrolle për sistemet e ngrohjes - Pjesa 1: Pajisje kontrolli për sistemet e ngrohjes me ujë të nxehtë - Modulet M3-5, 6, 7, 8
Anglisht
Publikuar 
27.09.2017 
19 fq.
PDF
3094 lek 
Performanca energjetike e ndërtesave - Inspektimi për automatizimin, kontrollet dhe menaxhimin teknik në ndërtim - Pjesa 1: Moduli M10-11
Anglisht
Publikuar 
22.09.2017 
313 fq.
PDF
10234 lek 
Pajisje të komandimit elektrik automatik - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme

214 të gjetura, faqe 1 nga 11        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7