dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 13880-1:2005

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 6
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN 13880-1:2003   CEN/TC 227


Printo


Titulli në shqip

Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 1: Metoda e provës për përcaktimin e densitetit në 25$0DC

Titulli në anglisht

Hot applied joint sealants - Part 1: Test method for the determination of density at 25 °C

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This European Standard describes a method for determining the density of hot applied joint sealants.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.06.2005 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 10: Metodat e provës për përcaktimin e ngjitjes dhe lidhjes duke ndjekur në menyrë të vazhdueshme zgjerimin dhe ngjeshjen
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 10: Metodat e provës për përcaktimin e ngjitjes dhe lidhjes duke ndjekur në menyrë të vazhdueshme zgjerimin dhe ngjeshjen
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Mastika për lidhje që përdoren me nxehtësi - Pjesa 1: Metoda e provës për përgatitjen e blloqeve provë të asfaltit që përdoret në provën e funksionit dhe për përcaktimin e kompatibilitetit me shtrimet e asfaltit
Anglisht
Publikuar 
01.06.2005 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë - Pjesa 12: Metodat e provës pë prodhimin e blloqeve të betonit për provë për provat e lidhjes (metodat recetë)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.06.2005 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë - Pjesa 13: Metodat e provës për përcaktimin e zgjerimit jo në vazhdimësi (prova e ngjitjes)
Anglisht
Publikuar 
19.10.2018 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë - Pjesa 13: Metodat e provës për përcaktimin e zgjerimit jo në vazhdimësi (prova e ngjitjes)
Anglisht
Publikuar 
01.06.2005 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 2: Metodat e provës për përcaktimin e futjes së hinkës në 25$0DC
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Mastika për lidhje që përdoren me nxehtësiPjesa 3: Metoda e provës për përcaktimin e depërtimit dhe rikuperimit ( resilience)
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Mastika për lidhje që përdoren me nxehtësi - Pjesa 4: Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës ndaj nxehtësisë - Ndryshimi në vlerën e depërtimit
Anglisht
Publikuar 
04.04.2008 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë - Pjesa 5: Metoda e provës për përcaktimin e rezistencës së rrjedhjes
Anglisht
Shfuqizuar 
01.06.2005 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 6: Metoda për përgatitjen e mostrave për testim
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 6: Metoda për përgatitjen e mostrave për testim
Anglisht
Shfuqizuar 
01.06.2005 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 7: Funksioni i marrjes së mostrës në shtresat e bashkuara
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 7: Funksioni i marrjes së mostrës në shtresat e bashkuara
Anglisht
Shfuqizuar 
01.06.2005 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë Pjesa 8: Metodat e provës për përcaktimin e ndryshimit në peshë të rezistencës së karburanteve në shtresat e bashkuara mbas zhytjes së karburantit
Anglisht
Publikuar 
18.04.2018 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Izoluesit e aplikuar në të nxehtë - Pjesa 8: Metoda e provës për përcaktimin e ndryshimit në peshë të materialeve izoluese rezistencë ndaj karburanteve mbas zhytjes në këta të fundit
Anglisht
Publikuar 
01.05.2006 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Mastika për lidhje që përdoren me nxehtësi - Pjesa 9: Metoda e provës për përcaktimin e kompatibilitetit me shtrimet e asfaltit