Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-09-24
Time: 08:27


SSH ISO 5663:2000

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 5
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 5663:1984   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësi e ujit - Përcaktimi i azotit Kjejdahhl - Metoda me mineralizim me selenium (EN 25663)

Titulli në anglisht

Water quality -- Determination of Kjeldahl nitrogen -- Method after mineralization with selenium

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.060.50 - Ekzaminim i ujit për substanca kimike


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri