dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH ISO 6595:1997

Statusi: Shfuqizuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 10
Çmimi: 1963 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 6595:1982   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësi e ujit - Përcaktimi i arsenikut total - Metoda spektrometrike me dietil-ditiokarbamat argjendi

Titulli në anglisht

Water quality -- Determination of total arsenic -- Silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH ISO 6595:1997 withdrawn SSH EN 26595:2006 - 09.06.2015