dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH ISO 6595:1997

Statusi: Shfuqizuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 10
Çmimi: 1963 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 6595:1982   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësi e ujit - Përcaktimi i arsenikut total - Metoda spektrometrike me dietil-ditiokarbamat argjendi

Titulli në anglisht

Water quality -- Determination of total arsenic -- Silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH ISO 6595:1997 withdrawn SSH EN 26595:2006 - 09.06.2015