dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH ISO 7890-1:2000

Statusi: Shfuqizuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 6
Çmimi: 1606 lek


Printo


Titulli në shqip

Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 1: Metoda spektrometrike me dymetil-2,6 fenol (Ky standard ështe vetëm në anglisht dhe frëngjisht)

Titulli në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 2: Metoda spektrometrike me fluorl-4 fenol pas distilimit (Ky standard është vetëm në anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Publikuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 3: Metoda spektrometrike me acid sulfosalicilik