Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-08-07
Time: 15:20


SSH ISO 7890-3:1988

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 6
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 7890-3:1988   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 3: Metoda spektrometrike me acid sulfosalicilik

Titulli në anglisht

Water quality -- Determination of nitrate -- Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.060.50 - Ekzaminim i ujit për substanca kimike


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 1: Metoda spektrometrike me dymetil-2,6 fenol (Ky standard ështe vetëm në anglisht dhe frëngjisht)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2000 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësi e ujit - Përcaktimi i nitrateve - Pjesa 2: Metoda spektrometrike me fluorl-4 fenol pas distilimit (Ky standard është vetëm në anglisht dhe frëngjisht)

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri