Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-12-16
Time: 03:32


SSH ISO 9965:2000

Statusi: Shfuqizuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 6
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 9965:1993   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësi e ujit - Përcaktimi i seliniumit - Metoda me spektrometri të absorbimit atomik (teknika hidrure)

Titulli në anglisht

Water quality -- Determination of selenium -- Atomic absorption spectrometric method (hydride technique)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.060.50 - Ekzaminim i ujit për substanca kimike


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH ISO 9965:2000 withdrawn DS ISO/TS 17379-2:2013 - 16.12.2015


Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri