Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2019-12-16
Time: 04:01


SSH ISO 10523:2000

Statusi: Shfuqizuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 11
Çmimi: 2261 lek


Printo


Titulli në shqip

Cilësi e ujit - Përcaktimi i pH

Titulli në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.060.50 - Ekzaminim i ujit për substanca kimike


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH ISO 10523:2000 withdrawn SSH ISO 10523:2008 - 25.07.2012


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
01.01.2009 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i pH

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri