Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-02-21
Time: 17:52


SSH ISO 10530:2000

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 11
Çmimi: 2261 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 10530:1992   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësi e ujit - Përcaktimi i sulfureve të tretura - Metoda fotometrike me blu metileni.

Titulli në anglisht

Water quality -- Determination of dissolved sulfide -- Photometric method using methylene blue

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.060.50 - Ekzaminim i ujit për substanca kimike


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri