dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH ISO 11083:1994

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 7
Çmimi: 1785 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 11083:1994   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësi e ujit - Përcaktimi i kromit (VI) - Metoda spektrometrike me përdorim të difenilit 1,5 karbazides

Titulli në anglisht

Water quality -- Determination of chromium(VI) -- Spectrometric method using 1,5-diphenylcarbazide

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.