dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH ENV 1998-4:2005

Statusi: Shfuqizuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 69
Çmimi: 5712 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ENV 1998-4:1998   CEN/TC 250


Printo


Titulli në shqip

Eurokodi 8: Parashikimet e projektuara për qëndrueshmërinë e strukturave ndaj tërmeteve - Pjesa 4: Siloset, çisternat dhe linjat e tubave

Titulli në anglisht

Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures - Part 4: Silos, tanks and pipelines

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

(1)P This Prestandard aims at providing principles and application rules for the seismic design of the structural aspects of integrated facilities composed of pipeline systems and of storage tanks of different types and destinations, as well as for independent items, such as for example single water towers, serving a specific purpose or groupes of silos enclosing granualr materials,etc.This Prestandard may also be used as a basis for evaluating the amount of strengthening needed by existing facilities to bring them up to present standards.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1994 
0 fq.
PDF
0 lek 
Eurokodi 8:Përcaktime projektuese për strukturat rezistente ndaj tërmetevePjesa 1 - 1: Rregulla të përgjithshme - Veprimet sizmike e kërkesa të përgjithshme për strukturat
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1994 
0 fq.
PDF
0 lek 
Eurokodi 8:Përcaktime projektuese për strukturat rezistente ndaj tërmetevePjesa 1 - 2: Rregulla të përgjithshme - Rregulla të përgjithshme për ndërtesat
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1995 
0 fq.
PDF
0 lek 
Eurokodi 8:Përcaktime projektuese për strukturat rezistente ndaj tërmetevePjesa 1 - 3: Rregulla të përgjithshme - Rregulla të veçanta për materialet dhe elementët e ndryshëm
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1996 
0 fq.
PDF
0 lek 
Eurokodi 8:Përcaktime projektuese për strukturat rezistente ndaj tërmetevePjesa 1 - 4: Rregulla të përgjithshme - Përforcimi dhe riparimi i ndërtesave
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1994 
0 fq.
PDF
0 lek 
Eurokodi 8:Përcaktime projektuese për strukturat rezistente ndaj tërmetevePjesa 2: Urat
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1996 
0 fq.
PDF
0 lek 
Eurokodi 8:Përcaktime projektuese për strukturat rezistente ndaj tërmetevePjesa 3: Kullat. shtyllat dhe oxhakët
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1994 
0 fq.
PDF
0 lek 
Eurokodi 8:Përcaktime projektuese për strukturat rezistente ndaj tërmetevePjesa 5: Themelet. strukturat mbajtëse dhe aspektet gjeoteknike