dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 50491-5-1:2010

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 19
Çmimi: 3094 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 50491-5-1:2010   CLC/TC 205


Printo


Titulli në shqip

Kërkesa të përgjithme për Sisteme Elektronike të Ndërtesave dhe Banesave (HBES) dhe Sisteme të Automatizimit dhe Kontrollit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 5-1: Kërkesa EMC, kushte dhe ndërtimi i provës

Titulli në anglisht

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 5-1: EMC requirements, conditions and test set-up

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This product family standard sets the minimum level of EMC performance for HBES/BACS products intended to be connected to an HBES/BACS system. A set of devices connected to perform a stand alone application is not considered to be an HBES/BACS system and therefore are outside the scope of this European Standard. This European Standard provides the general performance requirements and test setups for EMC for all products connected to HBES/BACS. This connection can be wired (e.g. communication cable, power line) or wireless (e.g. radiofrequency, infrared). This European Standard is applicable (but not limited) to – operator stations and other human system interface devices, – devices for management functions, – control devices, automation stations and application specific controllers, – field devices and their interfaces, – cabling and interconnection of devices, – dedicated devices for engineering and commissioning tools for HBES/BACS

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
03.06.2015 
18 fq.
PDF
2915 lek 
Kërkesa të përgjithshme për Sisteme Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 1: Kërkesa të përgjithshme
Anglisht
Publikuar 
31.03.2016 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Kërkesat të përgjithshme për Sistemet Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sisteme Automatizimi të Kontrolli dhe të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 11: Matje inteligjente - Specifikimet e Aplikimit - Treguesit e Jashtëm, të Thjesht të Konsumatorit
Anglisht
Publikuar 
20.06.2019 
24 fq.
PDF
3570 lek 
Kërkesa të përgjithshme për Sistemet Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sisteme Automatizimi dhe të Kontrolli të Ndërtesave (BACS) - Rrjeti inteligjent - Specifikim për zbatim - Ndërfaqja dhe struktura për klientin - Pjesa 12-1: Ndërfaqja ndërmjet CEM dhe menaxherit të burimit Shtëpi/Ndërtesë - Kërkesat e Përgjithshme dhe Arkitektura
Anglisht
Publikuar 
28.10.2010 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Kërkesa të përgjithshme për Sisteme Eletronike për Banesa dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sisteme të Kontrollit dhe Automatizimit të ndërtesave (BACS) - Pjesa 2: Kushte mjedisore
Anglisht
Publikuar 
22.12.2015 
22 fq.
PDF
3391 lek 
Kërkesa të përgjithshme për Sistemet Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (SESN) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimit në Ndërtesa (SKAN) - Pjesa 2: Kushtet mjedisore
Anglisht
Publikuar 
13.05.2010 
17 fq.
PDF
2915 lek 
Kërkesa të përgjithshme për sisteme eletronike për banesa dhe ndërtesa (HBES) dhe sisteme të kontrollit dhe automatizimit të ndërtesave (BACS) - Pjesa 3: Kërkesa të sigurisë elektrike
Anglisht
Publikuar 
27.05.2013 
27 fq.
PDF
3748 lek 
Kërkesat të përgjithshme për Sistemet Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sisteme Automatizimi të Kontrolli dhe të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 4-1: Kërkesa të përgjithshme funksionale të sigurisë për produktet e destinuara për t'u integruar në Sistemet Elektronike për Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet Automatizimi të Kontrollit dhe të Ndërtesave (BACS)
Anglisht
Publikuar 
20.04.2011 
15 fq.
PDF
2677 lek 
Kërkesa të përgjithme për Sisteme Elektronike të Ndërtesave dhe Banesave (HBES) dhe Sisteme të Automatizimit dhe Kontrollit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 5-2: Kërkesa EMC për HBES/BACS të përdorura në ambjente rezidenciale, tregtare dhe të industrisë së lehtë
Anglisht
Publikuar 
20.04.2011 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Kërkesa të përgjithme për Sisteme Elektronike të Ndërtesave dhe Banesave (HBES) dhe Sisteme të Automatizimit dhe Kontrollit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 5-3: Kërkesa EMC për HBES/BACS të përdorura në ambjente të industrisë
Anglisht
Publikuar 
03.06.2015 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Kërkesa të përgjithshme për Sisteme Elektronike për Shtëpi dhe Ndërtesa (HBES) dhe Sistemet e Kontrollit dhe Automatizimit të Ndërtesave (BACS) - Pjesa 6-1: Instalime HBES - Instalimi dhe planifikimi