dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN ISO 17852:2008

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 22
Çmimi: 3391 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 17852:2008   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i merkurit - Metoda e spektrometrisë së fluoreshencës atomike (ISO 17852:2006)

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of mercury - Method using atomic fluorescence spectrometry (ISO 17852:2006)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

ISO 17852:2006 specifies a method for the determination of mercury in drinking, surface, ground and rain water using atomic fluorescence spectrometry. It may be applied to industrial and municipal waste water after an additional digestion step under appropriate conditions. The potential linear dynamic range is approximately 1 nanogram per litre to 100 micrograms per litre. In practice, the working range is often from 10 nanograms per litre to 10 micrograms per litre. Samples containing mercury at concentrations higher than the working range can be analysed following appropriate dilution of the sample. The method detection limit will be dependent on the selected operating conditions and calibration range. With high purity reagents, a method detection limit of less than 1 nanogram per litre is obtainable.The relative standard deviation is typically less than 5 % for concentrations greater than twenty times the method detection limit. The sensitivity of this method is dependent on the selected operating conditions.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN 13506:2003 withdrawn SSH EN ISO 17852:2008 - 09.06.2015
SSH ISO 17852:2006 withdrawn SSH EN ISO 17852:2008 - 09.06.2015