dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 54-7:2000/A1:2002

Statusi: Shfuqizuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 70
Çmimi: 5712 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 54-7:2000/A1:2002   CEN/TC 72


Printo


Titulli në shqip

Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur, dritë të transmetuar ose jonizim

Titulli në anglisht

Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2005 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 1: Hyrje
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
20 fq.
PDF
3094 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 1: Hyrje
Anglisht
Publikuar 
30.01.2007 
38 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 10: Zbuluesit e flakës - Zbuluesit me majë
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 10: Zbuluesit e flakës - Zbuluesit me majë
Anglisht
Publikuar 
30.01.2007 
40 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 11: Mekanizmat manualë të stakimit
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
54 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 11: Mekanizmat manualë të stakimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.02.2005 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 12: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit në linje. të cilët përdorin nje tufë rrezesh optike
Anglisht
Publikuar 
21.09.2015 
73 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 12: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit në linjë. të cilët përdorin një tufë rrezesh optike
Anglisht
Shfuqizuar 
27.10.2011 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 13: Vlerësimi i kompabilitetit të komponentëve të sistemit
Anglisht
Publikuar 
26.09.2017 
33 fq.
PDF
4165 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 13: Vlerësimi i pajtueshmërisë dhe lidhjes së komponentëve të sistemit
Anglisht
Publikuar 
31.10.2011 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe të sinjalizimit të zjarrit - Pjesa 16: Aparaturat e komandimit të alarmit me zë dhe sinjalizimit
Anglisht
Publikuar 
27.10.2011 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit kundra zjarrit - Pjesa 17: Izoluesit me qark të shkurtër
Anglisht
Publikuar 
30.01.2007 
41 fq.
PDF
4641 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit kundra zjarrit - Pjesa 17: Izoluesit me qark të shkurtër
Anglisht
Publikuar 
30.01.2007 
31 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit kundra zjarrit - Pjesa 18: Pajisjet hyrëse / dalëse
Anglisht
Publikuar 
14.08.2008 
36 fq.
PDF
4403 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit kundra zjarrit - Pjesa 18:
Anglisht
Publikuar 
31.12.2004 
30 fq.
PDF
3986 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 2: Pajisje kontrolli dhe tregimi
Anglisht
Publikuar 
08.05.2008 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe sistemet e alarmit në rast zjarri - Pjesa 2: Kontrolli dhe pajisja treguese
Anglisht
Publikuar 
01.01.2006 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe sistemet e alarmit në rast zjarri - Pjesa 2: Kontrolli dhe pajisja treguese
Anglisht
Publikuar 
23.06.2010 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Zbulimi i zjarrit dhe sistemet e alarmit të zjarrit - Pjesa 20: Dedektorët e thithjes së tymit
Anglisht
Publikuar 
30.01.2007 
80 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit kundra zjarrit - Pjesa 20: Detektorë me thithje tymi
Anglisht
Publikuar 
30.01.2007 
34 fq.
PDF
4165 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit kundra zjarrit - Pjesa 21:
Anglisht
Publikuar 
30.03.2016 
85 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet e alarmit dhe zbulimit të zjarrit - Pjesa 22: Zbuluesit e nxehtësisë të tipit linjë e ripërsëritëshme
Anglisht
Publikuar 
04.04.2011 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit kundra zjarrit - Pjesa 23: Aparaturat e alarmit kundra zjarrit - Aparaturat e alarmit vizual
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
62 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 24: Komponentët e sistemeve të alarmit zanor - Altoparlantët
Anglisht
Publikuar 
27.10.2011 
56 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 25: Komponentet që përdoren në lidhjet me radio
Anglisht
Shfuqizuar 
31.10.2011 
1 fq.
PDF
1190 lek 
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe sinjalizimit të alarmit - Pjesa 25: Pjesët përbërëse që përdorin lidhje me radio
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 25: Pjesët përbërëse që përdorin lidhje me radio
Anglisht
Publikuar 
21.09.2015 
81 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 26: Zbuluesit e monoksidit të karbonit - Zbuluesit tip
Anglisht
Publikuar 
21.09.2015 
83 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 27: Zbulues me tub tymi
Anglisht
Publikuar 
26.09.2016 
69 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 28: Zbulues nxehtësie tip linjë pa kthim
Anglisht
Publikuar 
21.09.2015 
98 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 29: Zbulues zjarri me shumë-sensor - Zbuluesit tip që përdorin një kombinim të sensorëve të tymit dhe sensorë ngrohje
Anglisht
Shfuqizuar 
30.01.2007 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 3: Sistemet zanore të alarmit të zjarrit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
48 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 3: Sistemet zanore të alarmit të zjarrit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.02.2005 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Zbulimi i zjarrit dhe sistemet e alarmit kundra zjarrit - Pjesa 3:Pajisjet e alarmit kundra zjarrit - Sirenat
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e zbulimit të zjarrit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 3: Pajisjet e alarmit të zjarrit - Sirenat
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Sisteme të zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 3: Pajisjet e alarmit të zjarrit - Sirenat
Anglisht
Publikuar 
21.09.2015 
99 fq.
PDF
6545 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 30: Zbulues zjarri me shumë-sensor - Zbuluesit tip që përdorin një kombinim të sensorëve të monoksidit të karbonit dhe sensorë ngrohje
Anglisht
Shfuqizuar 
21.09.2015 
115 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 31: Zbulues zjarri me shumë-sensor - Zbuluesit tip që përdorin një kombinim të sensorëve të tymit, monoksidit të karbonit dhe sensorë opsionale ngrohje
Anglisht
Publikuar 
18.04.2017 
109 fq.
PDF
7021 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 31: Zbulues zjarri me shumë-sensor - Zbuluesit tip që përdorin një kombinim të sensorëve të tymit, monoksidit të karbonit dhe sensorë opsionale ngrohje
Anglisht
Publikuar 
01.02.2005 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 4: Pajisjet për furnizimin elektrik
Anglisht
Publikuar 
01.01.2007 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 4: Pajisjet për furnizimin elektrik
Anglisht
Publikuar 
26.09.2012 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 4: Pajisjet për furnizimin elektrik
Anglisht
Publikuar 
30.12.2005 
28 fq.
PDF
3748 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 4: Pajisjet për furnizimin elektrik
Anglisht
Shfuqizuar 
30.12.2005 
50 fq.
PDF
4938 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 5: Zbuluesit e ndjeshëm ndaj nxehtësisë - Zbuluesit me majë të cilët përmbajnë një element statik
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2003 
52 fq.
PDF
5236 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 5: Zbuluesit
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
74 fq.
PDF
6128 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 5: Zbulues nxehtësie - Zbulues nxehtësie me pike fikse temperature
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
64 fq.
PDF
5712 lek 
Sisteme të zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 5: Zbulues nxehtësie - Zbulues nxehtësie me pikë fikse temperature
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
68 fq.
PDF
5712 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur. dritë të transmetuar ose jonizim
Anglisht
Shfuqizuar 
08.10.2019 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Zbulimi i zjarrit dhe sistemet e alarmit kundra zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit pikësor duke përdorur dritë të përhapur dritë të transmetuar ose jonizimin
Anglisht
Publikuar 
08.10.2019 
82 fq.
PDF
6545 lek 
Sisteme të zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 7: Zbuluesit e tymit - Zbuluesit me majë të cilët përdorin dritë të përhapur, dritë të transmetuar ose jonizim
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.1988 
0 fq.
PDF
0 lek 
Sistemet e zbulimit dhe të alarmit të zjarrit - Pjesa 8:Specifikim për zbuluesit e nxehtësisë me temperaturë të lartë