dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

SSH EN 1998-2:2005/A2:2011

Statusi: Publikuar
Gjuha: Shqip
Faqe: 5
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1998-2:2005/A2:2011   CEN/TC 250


Printo


Titulli në shqip

Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat

Titulli në anglisht

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

(1) The scope of Eurocode 8 is defined in EN 1998-1:2004, 1.1.1 and the scope of this Standard is defined in 1.1.1. Additional parts of Eurocode 8 are indicated in EN 1998-1:2004, 1.1.3. (2) Within the framework of the scope set forth in EN 1998-1:2004, this part of the Standard contains the particular Performance Requirements, Compliance Criteria and Application Rules applicable to the design of earthquake resistant bridges. (3) This Part primarily covers the seismic design of bridges in which the horizontal seismic actions are mainly resisted through bending of the piers or at the abutments; i.e. of bridges composed of vertical or nearly vertical pier systems supporting the traffic deck superstructure. It is also applicable to the seismic design of cable-stayed and arched bridges, although its provisions should not be considered as fully covering these cases. (4) Suspension bridges, timber and masonry bridges, moveable bridges and floating bridges are not included in the scope of this Part. (5) This Part contains only those provisions that, in addition to other relevant Eurocodes or relevant Parts of EN 1998, should be observed for the design of bridges in seismic regions. In cases of low seismicity, simplified design criteria may be established (see 2.3.7(1)). (6) The following topics are dealt with in the text of this Part: Basic requirements and Compliance Criteria, Seismic Action, Analysis, Strength Verification, Detailing. This Part also includes a special section on seismic isolation with provisions covering the application of this method of seismic protection to bridges. (7) Annex G contains rules for the calculation of capacity design effects. (8) Annex J contains rules regarding the variation of design properties of seismic isolator units and how such variation may be taken into account in design.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
225 fq.
PDF
8925 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme, veprimet sizmike dhe rregullat për ndërtesa
Shqip
Publikuar 
21.05.2015 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme, veprimet sizmike dhe rregullat për ndërtesa
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme, veprimet sizmike dhe rregullat për ndërtesa
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
296 fq.
PDF
10234 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat
Shqip
Publikuar 
09.05.2014 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat
Shqip
Publikuar 
09.05.2014 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
87 fq.
PDF
6545 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 3: Vlerësimi dhe riaftësimi i ndërtesave
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 3: Vlerësimi dhe riaftësimi i ndërtesave
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
83 fq.
PDF
6545 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 4: Silosët, çisternat dhe tubacionet
Shqip
Publikuar 
09.05.2014 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 5: Themelet, strukturat mbajtëse dhe aspekte gjeoteknike
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 6: Kullat, shtyllat dhe oxhakët