dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.



Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

DS CEN/TS 16658:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 25
Çmimi: 3570 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
CEN/TS 16658:2014   CEN/TC 310


Printo


Titulli në shqip

Kërkesat për krijimin e ndërveprimit midis proçeseve në ndërmarjet prodhuese - Modeli i maturimit për vlerësimin e ndërveprimit në ndërmarje

Titulli në anglisht

Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Maturity model for assessing enterprise interoperability

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This Technical Specification specifies: - levels to represent the capability of an enterprise to interoperate with other enterprises; - measures for assessing the capability of a specific enterprise to interoperate with other enterprises; - methods for combining these measures into two kinds of overall assessment (i) maturity level by concern and barrier and (ii) assessment relative to four designated maturity levels; - a method for representing concern and barrier overall assessments in a graphical form and for identifying where capabilities are required to achieve desired higher levels of interoperability.

Komitetet Teknike


ICS



Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.