dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN ISO 22301:2014

Statusi: Shfuqizuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 36
Çmimi: 4403 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 22301:2014   CEN/TC 391


Printo


Titulli në shqip

Siguri shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Kërkesat

Titulli në anglisht

Societal security - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2012)

Qëllimi në shqip

Kërkesat për të planifikuar, krijuar, zbatuar, vepruar, monitoruar, rishikuar, ruajtur dhe përmirësuar vazhdimisht një sistem të menaxhimit të dokumentuar për tu kundër mbrojtur, zvogëlimin e mundësisë së dukurisë, për tu përgatitur, për tu përgjigjur, dhe rigjenerimin nga incidente përçarës kur ata lindin.

Qëllimi në anglisht

requirements to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and continually improve a documented management system to protect against, reduce the likelihood of occurrence, prepare for, respond to, and recover from disruptive incidents when they arise.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
27.05.2020 
26 fq.
PDF
3570 lek 
Siguri shoqërore - Sistemet e menaxhimit për vazhdimësinë e aktivitetit - Kërkesat (ISO 22301:2019)