Logo Drejtoria e Përgjithshme e Standardizmit (DPS) Date: 2020-09-21
Time: 15:50


SSH EN ISO 14403-2:2012

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 5
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 14403-2:2012   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së përgjithshme të cianureve dhe cianureve të lirë duke përdorur analizën me rrjedhje (FIA and CFA) - Pjesa 2: Metoda me përdorimin e analizës me rrjedhje të vazhduar (CFA) (ISO 14403-2:2012)

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) (ISO 14403-2:2012)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

ISO 14403-2:2012 specifies methods for the determination of cyanide in various types of water (such as ground, drinking, surface, leachate, and waste water) with cyanide concentrations usually from 2 µg/l to 500 µg/l expressed as cyanide ions in the undiluted sample. The range of application can be changed by varying the operation conditions, e.g. by diluting the original sample or changing the pathlength of the flow cell. In this method, a suitable mass concentration range from10 µg/l to 100 µg/l is described. Seawater can be analysed with possible changes in sensitivity and adaptation of the reagent and calibration solutions to the salinity of the samples.

Komitetet Teknike

230 - Cilësia e ujit, ajrit dhe tokës

ICS

13.060.50 - Ekzaminim i ujit për substanca kimike


Direktivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

SSH EN ISO 14403:2006 withdrawn SSH EN ISO 14403-2:2012 - 09.06.2015


Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2006 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Cilësia e ujit - përcaktimi i cianureve të përgjithshme dhe cianureve të lira me metodën e analizës me rrjedhje të vazhdueshme
Anglisht
Publikuar 
09.06.2015 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Cilësia e ujit - Përcaktimi i përmbajtjes së përgjithshme të cianureve dhe cianureve të lire duke përdorur analizën me rrjedhje (FIA and CFA) - Pjesa 1: Metoda me përdorim te analizat me injeksion në rrjedhje (FIA) (ISO 14403-1:2012)

Copyright © %year% Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS) Tiranë - Shqipëri