dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 35
 

SSH EN 1998-3:2005

Statusi: Publikuar
Gjuha: Shqip
Faqe: 87
Çmimi: 6545 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 1998-3:2005   CEN/TC 250


Printo


Titulli në shqip

Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 3: Vlerësimi dhe riaftësimi i ndërtesave

Titulli në anglisht

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

(1) The scope of Eurocode 8 is defined in EN 1998-1: 2004, 1.1.1 and the scope of this Standard is defined in (2), (4) and (5). Additional parts of Eurocode 8 are indicated in EN 1998-1: 2004, 1.1.3. (2) The scope of EN 1998-3 is as follows: - To provide criteria for the evaluation of the seismic performance of existing individual building structures. - To describe the approach in selecting necessary corrective measures - To set forth criteria for the design of retrofitting measures (i.e. conception, structural analysis including intervention measures, final dimensioning of structural parts and their connections to existing structural elements). NOTE For the purposes of this standard, retrofitting covers both the strengthening of undamaged structures and the repair of earthquake damaged structures. (3) When designing a structural intervention to provide adequate resistance against seismic actions, structural verifications should also be made with respect to non-seismic load combinations. (4) Reflecting the basic requirements of EN 1998-1: 2004, this Standard covers the seismic assessment and retrofitting of buildings made of the more commonly used structural materials: concrete, steel, and masonry. NOTE Informative Annexes A, B and C contain additional information related to the assessment of reinforced concrete, steel and composite, and masonry buildings, respectively, and to their upgrading when necessary. (5) Although the provisions of this Standard are applicable to all categories of buildings, the seismic assessment and retrofitting of monuments and historical buildings often requires different types of provisions and approaches, depending on the nature of the monuments.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
225 fq.
PDF
8925 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme, veprimet sizmike dhe rregullat për ndërtesa
Shqip
Publikuar 
21.05.2015 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme, veprimet sizmike dhe rregullat për ndërtesa
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 1: Rregulla të përgjithshme, veprimet sizmike dhe rregullat për ndërtesa
Anglisht
Publikuar 
09.05.2014 
296 fq.
PDF
10234 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat
Shqip
Publikuar 
09.05.2014 
13 fq.
PDF
2439 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat
Shqip
Publikuar 
09.05.2014 
5 fq.
PDF
1606 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat
Shqip
Publikuar 
09.05.2014 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 2: Urat
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
4 fq.
PDF
1368 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 3: Vlerësimi dhe riaftësimi i ndërtesave
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
83 fq.
PDF
6545 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave për rezistencën ndaj tërmetit - Pjesa 4: Silosët, çisternat dhe tubacionet
Shqip
Publikuar 
09.05.2014 
47 fq.
PDF
4938 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit - Pjesa 5: Themelet, strukturat mbajtëse dhe aspekte gjeoteknike
Shqip
Publikuar 
17.03.2017 
49 fq.
PDF
4938 lek 
Eurokodi 8: Projektimi i strukturave rezistente ndaj tërmetit – Pjesa 6: Kullat, shtyllat dhe oxhakët