dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN ISO 16264:2006

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 3
Çmimi: 1368 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is identical to:
EN ISO 16264:2004   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i silikateve të tretëshme me anë të analizës me rrjedhje (FIA dhe CFA) dhe detektimit fotometrik

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of soluble silicates by flow analysis (FIA and CFA) and photometric detection (ISO 16264:2002)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This International Standard specifies two methods, i.e. flow injection analysis (FIA) and continuous flow analysis (CFA), for the determination of soluble silicate ions in various types of water (such as ground, drinking, surface, leachate and waste water). Both methods are applicable to the determination of a mass concentration of silicate (SiO 2) ranging from 0,2 mg/l to 20 mg/l (with working ranges 0,2 mg/l to 2,0 mg/l and 2,0 mg/l to 20 mg/l). Other mass concentration ranges are applicable, provided they cover exactly one decade of concentration units (e.g. 0,02 mg/l to 0,2 mg/l in SiO2). These methods can be made applicable to seawater by changing the sensitivity and by adapting the reagent and calibration solutions to the salinity of the samples.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.