dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

DS CEN/TS 16692:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 25
Çmimi: 3570 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
CEN/TS 16692:2015   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i tributilit të kallajit (TBT) në mostrat e ujit - Metoda me përdorimin e ekstraktimit në fazë të ngurtë (SPE) me disqe (SPE) dhe gazkromatografinë me mas spektrometri katërpolare të trefishtë

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of tributyltin (TBT) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE disks and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This Technical Specification specifies a method for the determination of tributyltin (TBT) in whole water samples. It is applicable to the analysis of TBTs in surface water, which may contain suspended particulate matter (SPM) up to 500 mg/l (whole water samples), ground water, surface water and sea water.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.