dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

SSH EN ISO 27108:2013

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 5
Çmimi: 1606 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 27108:2013   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i agjentëve të përzgjedhur të impianteve të trajtimit dhe produkteve biocide - Metoda duke përdorur fazën e ngurtë të mikroekstraktimit (SPME) e ndjekur nga metoda gazkromatografi - masë spektrometri (GC-MS) (ISO 27108:2010)

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of selected plant treatment agents and biocide products - Method using solid-phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) (ISO 27108:2010)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

ISO 27108:2010 specifies a method for the determination of the dissolved amount of selected plant treatment agents and biocide products in drinking water, ground water and surface water by solid‑phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC‑MS). The limit of determination depends on the matrix, on the specific compound to be analysed and on the sensitivity of the mass spectrometer. For most plant treatment agents and biocides to which ISO 27108:2010 applies, it is at least 0,05 µg/l. Validation data related to a concentration range between 0,05 µg/l and 0,3 µg/l have been demonstrated in an interlaboratory trial. This method may be applicable to other compounds not explicitly covered by ISO 27108:2010 or to other types of water. However, it is necessary to verify the applicability of this method for these special cases.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.