dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 12966:2014

Statusi: Shfuqizuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 130
Çmimi: 7497 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 12966:2014   CEN/TC 226


Printo


Titulli në shqip

Sinjalistika vertikale për trafikun rrugor - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme

Titulli në anglisht

Road vertical signs - Variable message traffic signs

Qëllimi në shqip

Ky dokument specifikon kërkesa dhe metoda testimi për Shenjat e Reja të mesazheve të ndryshueshme (Variable Message Signs - VMS). VMS-ët përfshijnë 2 lloje shenjash, të vazhdueshme dhe me ndërprerje: - shenjat e vazhdueshme janë ato të cilat janë të ngjashme me shenjat fikse, ndryshimi i vetëm qëndron tek prania e disa mjeteve elektro mekanike të cilat mund të shfaqin mesazhe të ndryshme. Për shembull, prizmi/këndi i shenjave rrotulluese, shenjat për të verbërit; - shenjat me ndërprerje krijojnë mesazhe duke përdorur elementëtë veçantë, të një ose dy shteteve ose edhe më shumë) dhe japin mesazhe të ndryshme për të njëjtën shenjë. Për shembull, shenjat e fibrave optikë, shenjat LED. Ky dokument përcakton kërkesat e performancës për shenjat VMS që përdoren për të instruktuar dhe udhëzuar përdoruesit e rrugës në vende publike dhe private, përfshirë këtu edhe tunelet. Në këtë dokument përcaktohen gjithashtu një numër i konsiderueshëm i kërkesave të ndryshme të performancës si, performanca vizuale, EMC, performanca mjedisore, etj si dhe qëndrueshmëria. EMC-ja, siguria dhe kërkesat mjedisore për të dy tipet e VMS-ve janë përfshirë në këtë dokument së bashku me performancën vizuale për tipet e VMS-ve me ndërprerje. Performanca vizive për shenjat e vazhdueshme dhe shenjat e ndërprera të cilat janë të ndriçuara nga jashtë jepen në Standardin EN 12899-1. Ky dokument përcakton limitet e performancës dhe një gamë të klasave të performancës për të dyja tipet e shenjave pa mbështetje vertikale dhe një gamë të plotë të shenjave me mbështetje vertikale. Nuk përfshihen në këtë dokument: a) shenjat harkore, shenjat e mbështetura me krah dhe shenjat me themel; b) semaforët; c) përmasat dhe format e mesazheve VMS; d) njësitë e kontrollit dhe njësitë monitorimit përveç rasteve brenda moduleve të testit; e) kontrollin e ndriçimit të shenjave. Kontrolli i intensitetit të shenjave ndriçuese, sa i përket dritës së ambjentit, nuk mbulohet nga ky Standard

Qëllimi në anglisht

This European Standard provides specifications for two types of variable message signs (VMS); i.e. continuous (see 3.4) and discontinuous (see 3.7). This European Standard covers mobile, temporary and permanently installed VMS used in circulation areas, on public and private land, including tunnels for the information, guidance, warning and/or direction of traffic. Test modules are used to demonstrate compliance with the requirements. This European Standard specifies visual and physical characteristics of VMS as well as their durability aspects. It also provides relevant requirements and corresponding test methods, assessment and verification of constancy of performance (AVCP) and marking. NOTE Provisions for the evaluation of conformity with regards to type testing are further specified in 6.2; provisions with regards to factory production control (FPC) are further specified in 6.3. This European Standard does not cover a) sign gantries, cantilevers, posts (supports) and foundations, b) signal heads, c) sizes and shapes of VMS messages, d) control units and monitoring units unless inside the VMS, e) control of sign luminance.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
09.10.2019 
130 fq.
PDF
7497 lek 
Sinjalistika vertikale për trafikun rrugor - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2008 
70 fq.
PDF
5712 lek 
Shenja vertikale të rrugës - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme - Pjesa 1: Standardi i produktit
Anglisht
Shfuqizuar 
21.10.2010 
77 fq.
PDF
6128 lek 
Sinjalistika vertikale për trafikun rrugor - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme - Pjesa 1: Standardi i produktit
Anglisht
Shfuqizuar 
25.01.2008 
12 fq.
PDF
2261 lek 
Shenja vertikale të rrugës - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme - Pjesa 2: Prova e tipit fillestar
Anglisht
Shfuqizuar 
25.01.2008 
9 fq.
PDF
1963 lek 
Shenja vertikale të rrugës - Shenja trafiku me mesazhe të ndryshueshme - Pjesa 3: Kontrolli i produktit në fabrikë