dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 19
 

DS ISO/IEC/TS 17021-6:2014

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 8
Çmimi: 1785 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO/IEC TS 17021-6:2014   ISO/CASCO


Printo


Titulli në shqip

Vlerësimi i konformitetit - Kërkesat për trupat që sigurojnë kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit - Pjesa 6: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit për vazhdimësinë e biznesit

Titulli në anglisht

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.

Standardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Publikuar 
05.04.2018 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Vlerësimi i konformitetit - Kërkesat për organet që sigurojnë auditimin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit - Pjesa 10: Kërkesat e kompetencës për auditimin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit në punë
Anglisht
Publikuar 
10.07.2015 
11 fq.
PDF
2261 lek 
Vlerësimi i përputhshmërisë - Kërkesat për trupat, që kryejnë kontroll dhe certifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 2: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit mjedisor
Anglisht
Shfuqizuar 
10.07.2015 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Vlerësimi i përputhshmërisë- Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe certifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 3: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe çertifikimin e sistemeve të menaxhimit të cilësisë
Anglisht
Publikuar 
10.07.2015 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Vlerësimi i përputhshmërisë - Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe certifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 4: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit të ngjarjeve të qëndrueshme
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
6 fq.
PDF
1606 lek 
Vlerësimi i konformitetit - Kërkesat për trupat që sigurojnë kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit - Pjesa 5: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit të vlerave
Anglisht
Publikuar 
12.04.2016 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Vlerësimi i konformitetit - Kërkesat për trupat që sigurojnë kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit - Pjesa 7: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së trafikut rrugor
Anglisht
Publikuar 
09.10.2017 
7 fq.
PDF
1785 lek 
Vlerësimi i përputhshmërisë- Kërkesat për trupat që kryejnë kontroll dhe çertifikim të sistemeve të menaxhimit - Pjesa 9: Kërkesat e kompetencës për kontrollin dhe çertifikimin e sistemeve të menaxhimit anti rryshfet