dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Prill - Qershor 2020, DPS ka miratuar 882 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 674 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 208 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN ISO 11137-2:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 10
Çmimi: 1963 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 11137-2:2015   CEN/TC 204


Printo


Titulli në shqip

Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)

Titulli në anglisht

Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

Nuk është hedhur informacion.

Komitetet Teknike


ICSDirektivatVeprim kombëtarStandardet që lidhen

Nr. Standardit
Gjuha
Statusi
Publikuar
Faqe
Çmimi
 
Porosi
Anglisht
Shfuqizuar 
06.05.2014 
8 fq.
PDF
1785 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetsor- Rrezatimi - Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli rutinë të një procesi sterilizimi për pajisjet mjeksore(ISO 11137-1:2006/Amd 1:2013)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit - Pjesa 1: Kërkesat për kryerjen, vlerësimin dhe kontrollin rutinë të një procesi sterilizimi për pajisjet mjekësore
Anglisht
Publikuar 
29.03.2016 
10 fq.
PDF
1963 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore (ISO 11137-1:2006, përfshirë Amd 1:2013)
Anglisht
Publikuar 
02.04.2020 
2 fq.
PDF
1190 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 1: Kërkesa për zhvillimin, vlerësimin dhe kontrolli i zakonshëm i procesit të sterilizimit për pajisjet mjekësore -Amendament 2: Rishikimi në pikat 4.3.4 dhe 11.2 (ISO 11137-1:2006/Amd 2:2018)
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2007 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit të shëndetit - Pjesa 2: Vendosja e dozës së sterilizimit
Anglisht
Shfuqizuar 
01.01.2009 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetsor- Rrezatimi - Vendosja e dozës së sterilizimit
Anglisht
Shfuqizuar 
26.03.2012 
72 fq.
PDF
6128 lek 
Sterilizimi i produkteve te kujdesit për shëndetin - Rrezatimi radioaktiv - Pjesa 2: Përcaktimi i dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2006/Cor 1:2009)
Anglisht
Shfuqizuar 
26.09.2012 
86 fq.
PDF
6545 lek 
Sterilizimi i produkteve te kujdesit për shëndetin - Rrezatimi radioaktiv - Pjesa 2: Përcaktimi i dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2012)
Anglisht
Shfuqizuar 
06.05.2014 
84 fq.
PDF
6545 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Vendosja e dozës së sterilizimit (ISO 11137-2:2013)
Anglisht
Shfuqizuar 
05.01.2009 
3 fq.
PDF
1368 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetsor- Rrezatimi - Udhëzues në aspektet e dozifikimit
Anglisht
Publikuar 
07.06.2018 
46 fq.
PDF
4938 lek 
Sterilizimi i produkteve të kujdesit shëndetësor - Rrezatimi - Pjesa 3: Udhëzim mbi aspektet e zhvillimit të dozifikimit, vlerësimi dhe kontrolli rutinë (ISO 11137-3:2017)