dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 16693:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 31
Çmimi: 3986 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 16693:2015   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i pesticideve klor-organike (OCP) në mostrat totale të ujit - Metoda duke përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) me disqe SPE e kombinuar me gaz-kromatografi dhe masë-spektrometri (GC-MS)

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of organochlorine pesticides (OCP) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a method for the determination of selected organochlorine pesticides (OCP, see Table 1), in water samples. The method uses solid-phase extraction with SPE-disks followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It is applicable to the analysis of OCPs in surface water containing suspended particulate matter (SPM) up to 500 mg/l (whole water samples), drinking water and groundwater. The lower limit of the working range depends on the matrix, on the specific compound to be analyzed and on the sensitivity of the mass spectrometric detection unit. For compounds listed in Table 1 the limit of determination (LOQ) it is at least 30 % of the corresponding AA-EQS value (0,000 15 µg/l to 0,1 µg/l) according to the requirements of the European EQS Directive 2008/105/EC for both inland surface waters and other surface waters. This method may be used for the analysis of other OCPs not listed in Table 1 or other types of water. However, it is necessary to verify its applicability before use. (...)

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.