dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN 16694:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 33
Çmimi: 4165 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 16694:2015   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i difenil-etereve poli-bromike selektive (PBDE) në mostrat totale të ujit - Metoda duke përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) me disqe SPE e kombinuar me gaz-kromatografi dhe masë-spektrometri (GC-MS)

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of selected polybrominated diphenly ether (PBDE) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a method for the determination of six selected polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) listed in Table 1, representative for technical BDEs in water samples in mass concentrations ≥ 0,025 ng/l (for each individual congener). (The limit of quantification (LOQ) should be determined according to ISO 13530, on the basis of replicate determinations of the procedural blank, carried out under reproducibility conditions.) The method uses solid-phase disk extraction (SPE-disk) in combination with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It is applicable to the analysis of PBDEs in surface water containing suspended particulate matter (SPM) up to 500 mg/l (whole water samples), drinking water and groundwater. This method may be used for the analysis of other BDE congeners not listed in Table 1 or other types of water. However, it is important to verify its applicability before use. (...)

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.