dialog me palet e interesuara! Gjate periudhes Janar - Mars 2020, DPS ka miratuar 245 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 135 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC, ETSI) dhe 110 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS-se.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 1
 

SSH EN 16691:2015

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 33
Çmimi: 4165 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN 16691:2015   CEN/TC 230


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i hidrokarbureve aromatike policiklike (PAH) në mostrat e të gjithë ujit - Metoda duke përdorur ekstraktimin në fazë të ngurtë (SPE) me disqe e kombinuar me metodën gaz-kromatografi dhe masë-spektrometri (GC-MS)

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

This European Standard specifies a method for the determination of 7 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in whole water samples as listed in Table 1. The method uses solid-phase disk extraction (SPE-disk) in combination with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). It is applicable to the analysis of PAHs in surface water, which may contain suspended particulate matter (SPM) up to 500 mg/l (whole water samples), drinking water and groundwater. The lower and upper limit of the working range depends on the matrix, on the specific compound to be analyzed and on the sensitivity of the mass spectrometric detection unit. The limit of quantification (LOQ) determined in the validation is given in Table 1. The upper limit of the working range is approximately 2 000 ng/l. This method is, with some modification may also be suitable for the analysis of waste water. This method is applicable to other PAH ), provided the method is validated for each PAH. (...)

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.