dialog me palet e interesuara! Gjate 3-mujorit te fundit (korrik-shtator 2019), DPS ka miratuar 288 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 230 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 58 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 30 Komiteteve Teknike te DPS.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 36
 

SSH EN ISO 17943:2016

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 48
Çmimi: 4938 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
EN ISO 17943:2016   CEN/TC 230
This standard is equivalent to:
ISO 17943:2016   ISO/TC 147/SC 2


Printo


Titulli në shqip

Cilësia e ujit - Përcaktimi i komponimeve organike flurore në ujë - Metoda duke përdorur mikro-ekstraktimin në fazë të ngurtë (HS-SPME) e ndjekur nga metoda spektrometrisë në masë me gazkromatografi (GC-MS) (ISO 17943:2016)

Titulli në anglisht

Water quality - Determination of volatile organic compounds in water - Method using headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)(ISO 17943:2016)

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

ISO 17943:2016 specifies a method for the determination of volatile organic compounds (see Table 1). This comprises, for example, halogenated hydrocarbons, trihalogenated methanes, gasoline components (such as BTEX, MTBE, and ETBE), naphthalene, 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane, and highly odorous substances like geosmin and 2-methylisoborneol in drinking water, ground water, surface water, and treated waste water, by means of headspace solid-phase micro-extraction (HS-SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The limit of determination depends on the matrix, on the specific compound to be analysed, and on the sensitivity of the mass spectrometer. For most compounds to which this International Standard applies, it is at least 0,01 µg/l. Validation data related to a concentration range between 0,02 µg/l and 2,6 µg/l have been demonstrated in an interlaboratory trial. Additional validation data derived from standardization work show applicability of the method within a concentration range from 0,01 µg/l to 100 µg/l of individual substances. All determinations are performed on small sample amounts (e.g. sample volumes of 10 ml).

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.