dialog me palet e interesuara! Gjate 6-mujorit te pare te vitit 2019, DPS ka miratuar 1130 standarde dhe dokumente standardizimi shqiptare, nga te cilat 786 jane me origjine Evropiane (CEN, CLC dhe ETSI) dhe 344 Nderkombetare (ISO dhe IEC), nga puna e rreth 61 Komiteteve Teknike te DPS-es.Si mendoni, çfarë duhet përmirësuar në shërbimin e shitjes së standardeve?
Shpejtësia
Kompetenca
Cilësia
Mënyra e pagesës
Votat në total: 22
 

SSH ISO 37001:2016

Statusi: Publikuar
Gjuha: Anglisht
Faqe: 49
Çmimi: 4938 lek
Standardet ndërkombëtare që lidhen
This standard is equivalent to:
ISO 37001:2016   ISO/TC 309


Printo


Titulli në shqip

Sistemet e menaxhimit anti-ryshfet - Kërkesat me udhëzim për përdorim

Titulli në anglisht

Anti-bribery management systems -- Requirements with guidance for use

Qëllimi në shqip

Nuk është hedhur informacion.

Qëllimi në anglisht

ISO 37001:2016 specifies requirements and provides guidance for establishing, implementing, maintaining, reviewing and improving an anti-bribery management system. The system can be stand-alone or can be integrated into an overall management system. ISO 37001:2016 addresses the following in relation to the organization's activities: � bribery in the public, private and not-for-profit sectors; � bribery by the organization; � bribery by the organization's personnel acting on the organization's behalf or for its benefit; � bribery by the organization's business associates acting on the organization's behalf or for its benefit; � bribery of the organization; � bribery of the organization's personnel in relation to the organization's activities; � bribery of the organization's business associates in relation to the organization's activities; � direct and indirect bribery (e.g. a bribe offered or accepted through or by a third party). ISO 37001:2016 is applicable only to bribery. It sets out requirements and provides guidance for a management system designed to help an organization to prevent, detect and respond to bribery and comply with anti-bribery laws and voluntary commitments applicable to its activities. ISO 37001:2016 does not specifically address fraud, cartels and other anti-trust/competition offences, money-laundering or other activities related to corrupt practices, although an organization can choose to extend the scope of the management system to include such activities. The requirements of ISO 37001:2016 are generic and are intended to be applicable to all organizations (or parts of an organization), regardless of type, size and nature of activity, and whether in the public, private or not-for-profit sectors. The extent of application of these requirements depends on the factors specified in 4.1, 4.2 and 4.5.

Komitetet Teknike


ICSDirektivat

Nuk është hedhur informacion.

Veprim kombëtar

Nuk është hedhur informacion.